Gå til indhold

Forskning

Millioner til socialforskning

Et bredt politisk flertal fordeler 85 millioner til forskning i velfærd, socialt udsatte og tidlige indsatser. En så direkte prioritering af forskningsreserven til det sociale område er historisk, lyder det fra begejstret forbundsformand

1. november 2017

Artikel
Pengesedler-B-Colourbox.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

– Det er et kvantespring. Det er virkelig stort for vores område, at vi er tænkt ind i forskningsreserven. Jeg mindes ikke, at det sociale område nogensinde har optrådt så direkte før.

Sådan lyder forbundsformand Benny Andersens reaktion på fordelingen af forskningsreserven for 2018, som blev offentliggjort i går.

Her blev et bredt flertal i Folketinget enige om at fordele en milliard kroner til forskning. Og en stor del af puljen – helt præcis 85 millioner - går til praksisnær forskning i blandt andet velfærd, støtte til socialt udsatte og tidlige indsatser over for udsatte børn og familier. Forskningsmidlerne falder på et tørt sted, fortæller Benny Andersen.

– Vi har i årevis kæmpet for en vidensdagsorden inden for det sociale område. Nu er det lykkedes os at overbevise politikerne om, at når man arbejder med udsatte mennesker, så har man en etisk forpligtelse til at finde ud af, hvad der virker, og så handle på den viden.

I den politiske aftale fremgår det, at forskningen skal ske i samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og konkrete socialpædagogiske indsatser i praksis.

– Dermed bliver den viden, der er ude på de socialpædagogiske arbejdspladser, løftet ind på uddannelsesstedet for kommende socialpædagoger. På den måde sikrer vi, at nyuddannede til hver en tid er udstyret med den bedst tilgængelige viden og dermed højeste faglighed, som de kan bruge til at gøre en forskel for udsatte mennesker i hverdagen, siger han.

Jeg ser det som et udtryk for en politisk bevidsthed om, at sociale indsatser ikke bare er en udgift, der handler om at holde folk i live, men at det er noget, der giver mennesker en værdifuld tilværelse.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Socialpædagogernes fingeraftryk

Helt konkret afsætter partierne 65 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond under overskriften ’Mennesker og samfund’. Den nye viden skal bane vejen for mere velfærd og bedre rammer for bl.a. uddannelse af børn og unge og støtte til socialt udsatte. Der er nemlig behov for viden, som kan hjælpe udsatte ’til et meningsfyldt hverdagsliv,’ lyder det i aftalen.

Desuden har Socialpædagogerne i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og Danske Professionshøjskoler givet et bud på et fælles forskningsprogram, som i store træk indgår i den del af aftalen, der vedrører forskning i tidlige indsatser over for udsatte børn og familier.

Her er der afsat yderligere 20 millioner kroner. Den del af forskningen skal blandt andet dykke ned i, hvilke indsatser der virker og understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring, står der i aftalen.

– Jeg ser det som et udtryk for en politisk bevidsthed om, at sociale indsatser ikke bare er en udgift, der handler om at holde folk i live, men at det er noget, der giver mennesker en værdifuld tilværelse. Det har både betydning for deres dagligdag og for samfundsøkonomien. Jeg håber, at man på sigt vil brede forskningen i tidlige indsatser ud til også at omfatte voksenhandicapområdet. For her er også behov for øget viden om, hvad der virker.

Bag aftalen står regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF. Aftalen er den første samlede delaftale af finansloven.

Fordeling af forskningsreserven 2018

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om udmøntning af 1.010 millioner kroner til forskning og udvikling i 2018. Pengene kommer fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovforslaget for 2018, som er cirka 440 millioner kroner større end i 2017. Læs hele aftalen her.

Bliv medlem