Gå til indhold

Evidens

Socialminister sætter fokus på effekt

Hvis det står til socialminister Karen Ellemann, skal der sættes 250 mio. kr. af til sociale indsatser, der virker. Forslaget falder i god jord hos Socialpædagogerne, der længe har kæmpet for et forskningsprogram

4. november 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

En kvart mia. kr. Så mange penge vil socialminister Karen Ellemann (V) tage fra satspuljen og bruge til at udvikle og udbrede sociale indsatser, der har en dokumenteret effekt. Indsatser, der skal være til gavn for målgruppen af voksne, der enten har et psykisk handicap, et misbrugsproblem eller som på anden vis er udsatte.

Til Ugebrevet Mandag Morgen siger hun:

– Min ambition er at få tilvejebragt viden om de indsatser, der virker over for udsatte voksne, og så også at få dem udbredt. Vi skal foretage så stor en investering, fordi en stor del af de nuværende indsatser ikke hjælper de udsatte voksne godt nok. Det er klart, at nogle indsatser virker, men jeg hører for mange eksempler på indsatser, der bare ikke har hjulpet.

Hvis ministerens plan bliver til virkelighed, skal den kvarte milliard fordeles over fire år og ifølge Mandag Morgen rette sig mod tre områder:

For det første skal der udvikles og afprøves metoder og indsatser for at blive klar på, hvad der virker – og hvad der ikke virker. For det andet skal de udvalgte metoder bredes ud til alle landets kommuner. Og for det tredje skal der banes vej for en mere systematisk indsamling af data fra arbejdet med de forskellige sociale indsatser. Her er målet, at de indsamlede data skal kunne bruges til en løbende evaluering af indsatsen – gerne en evaluering, der måler udviklingen hos hver enkelt borger.

Forbundets anbefalinger

Hos Socialpædagogerne falder socialministerens tanker i god jord.

– Det ligger i god tråd med de anbefalinger, vi selv er kommet med. Faktisk har vi i flere år kæmpet for at få mere fokus på forskning og evidens inden for det socialpædagogiske område, siger næstformand Verne Pedersen.

Senest har Socialpædagogerne i samarbejde med Professionshøjskolerne og Dansk Socialrådgiverforening udarbejdet et forslag til et udviklings- og demonstrationsprogram, der både skal fremme anvendelsesorienteret forskning inden for det sociale område og sikre, at forskningen bliver omsat til praksis.

– For os er det meget vigtigt, at det socialpædagogiske arbejde kommer til at hvile på et fundament af viden, så vi i endnu højere grad kan gøre en positiv forskel for såvel udsatte børn og unge, voksne med funktionsnedsættelser og udsatte voksne og familier. Og det er vigtigt, at forskningen ikke bare kommer til at samle støv i bøger og ringbind, men at den kan bruges i praksis. Derfor skal der være et tæt samspil mellem forskere og praktikere, siger Verne Pedersen.

Hun lægger også vægt på inddragelse af medarbejderne og siger:

– Når den sociale indsats skal dokumenteres, er det helt afgørende, at dokumentationen giver mening for den enkelte socialpædagog i dagligdagen, og at medarbejderne derfor inddrages i, hvordan dokumentationen udformes.

Meningsfuld dokumentation

Sammen med Dansk Socialrådgiverforening og Professionshøjskolerne har Socialpædagogerne fremlagt deres forslag på et møde med socialministeren.

– Vores forslag omfatter en bredere målgruppe end det, som ministeren nu lægger op til, idet vi også ønsker mere forskning i udsatte børn og unge og voksne med funktionsnedsættelser. Ikke desto mindre føler vi i høj grad, at ministeren har lyttet til os. Og det er vældig positivt, siger Verne Pedersen.

Hun påpeger også, at det sociale område forskningsmæssigt halter langt bagefter andre områder som fx sundhedsområdet.

– Så det er på tide, at indsatsen forstærkes, siger hun. 

Socialministerens udspil indgår nu i forhandlingerne med de andre satspuljepartier.


Bliv medlem