Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvad er 'Vi er Socialpædagogerne'?

På Socialpædagogernes kongres i 2018 blev det vedtaget at sætte medlemmerne i fokus gennem medlemsprojeketet 'Vi er Socialpædagogerne'.

Medlemmerne er Socialpædagogerne og derfor er det vigtigt, at medlemmerne føler et medejerskab og ansvar for Socialpædagogernes udvikling.

Socialpædagogerne skal også i fremtiden være et stærkt og attraktivt fagforbund, der kan rekruttere og fastholde medlemmer og udgøre et relevant og attraktivt fagligt fællesskab lige fra studietiden og til arbejdslivets afslutning.

Derfor igangsatte Socialpædagogernes kongres i 2018 et medlemsprojekt med titlen 'Vi er Socialpædagogerne' for at understrege, at vi ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til Socialpædagogerne.

Både lokalt og centralt arbejdes der på forskellig vis på at komme tættere på medlemmerne og øge den værdi, de oplever af et medlemskab af Socialpædagogerne.

Læs hele kongresbeslutningen