Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Lønstrategi

Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget en lønstrategi for perioden 2021 – 2024.

I forlængelse af overenskomstfornyelsen på det offentlige område udarbejder Socialpædagogerne en lønstrategi for overenskomstperioden.

Formålet med Socialpædagogernes centrale lønstrategi er at fastlægge centrale og lokale indsatsområder og principper for Socialpædagogernes arbejde med lokal løndannelse. Lønstrategien har afsæt i Socialpædagogernes princip om ligeløn. Den centrale lønstrategi suppleres og udbygges med de enkelte kredses lønstrategier.

Socialpædagogernes Lønstrategi 2021 – 2024