Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Løn til studerende i praktik

Hvad skal du have i løn, hvis du er pædagogstuderende i praktik på en socialpædagogisk arbejdsplads og hvilke regler gælder for tillæg og arbejdstid, når du er i praktik?

Samme emner er interessante for dig, hvis du er tillidsrepræsentant for en studerende i praktik og skal vejlede den studerende.

Lønninger 2023

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2023:

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

12.122

11.773

 2. lønnede praktik

12.515 12.155

Lønninger 1. oktober 2022

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2022:

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

11.938

11.630

 2. lønnede praktik

12.326 12.007

Lønninger 1. april 2022

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. april 2022:

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

11.642

11.422

 2. lønnede praktik

12.020 11.793

Ingen særydelser

Studerende i lønnet praktik får ikke særydelser, der efter arbejdstidsaftalen udbetales som faste kronebeløb. Studerende i lønnet praktik modtager således ikke 17-06 tillæg, lørdagstillæg o.lignende. Studerende, der deltager i koloniophold modtager dog kolonitillæg.

Honorering i form af afspadsering

Studerende i lønnet praktik får dog honorering for arbejde på særlige tidspunkter, der efter arbejdstidsaftalen ydes i form optjening af afspadsering. Studerende optjener således afspadsering for arbejde på søn- og helligdage samt 8,11%-afspadsering efter de samme regler, som gælder for det øvrige personale på praktikstedet – dvs. for hver time, der præsteres i tidsrummet fra 17 til 06 optjenes ca. 5 minutter til afspadsering (8,11%).

For arbejde på søn- og helligdage optjenes ½ times afspadsering pr. præsteret time.

Sådan støtter vi dig under din uddannelse

Socialpædagogerne støtter dig igennem hele din studietid med bl.a. billige forsikringer, gratis a-kasse og en tillidsrepræsentant i praktikken. Læs meget mere her