Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Løn til studerende i praktik

Hvad skal du have i løn, hvis du er studerende i praktik på en socialpædagogisk arbejdsplads og hvilke regler gælder for tillæg og arbejdstid, når du er i praktik?

Samme emner er interessante for dig, hvis du er tillidsrepræsentant for en studerende i praktik og skal vejlede den studerende.

Lønninger 1. oktober 2018

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik udgør pr. 1. oktober 2018: 

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

10.912

10.863

 2. lønnede praktik

11.266

11.218

Lønninger 1. april 2018

Månedslønnen for studerende i lønnet praktik pr. 1. april 2018

  Kommunalt ansatte  Regionalt ansatte 
 1. lønnede praktik

10.788,55

10.765,37

 2. lønnede praktik

11.138,50

11.116,24


Ingen særydelser

Studerende i lønnet praktik får ikke særydelser, der efter arbejdstidsaftalen udbetales som faste kronebeløb. Studerende i lønnet praktik modtager således ikke 17-06 tillæg, lørdagstillæg o.lignende. Studerende, der deltager i koloniophold modtager dog kolonitillæg.

Honorering i form af afspadsering

Studerende i lønnet praktik får dog honorering for arbejde på særlige tidspunkter, der efter arbejdstidsaftalen ydes i form optjening af afspadsering, Studerende optjener således afspadsering for arbejde på søn- og helligdage samt 37/3-afspadsering efter de samme regler, som gælder for det øvrige personale på praktikstedet (37/3-afspadsering indebærer, at der optjenes 3 timers afspadsering pr. 37 timer, der præsteres i tjenester, der på begyndes kl. 14 eller senere og som strækker sig udover kl. 17).

Med virkning fra 1. april 2016 afskaffes den nuværende 37/3-regel i kommunerne, og erstattes af en ny, der indebærer, at der for hver time, der præsteres i tidsrummet fra 17 til 06 optjenes ca. 5 minutter til afspadsering (8,11%). Denne nye regel gælder også for studerende.

For arbejde på søn- og helligdage optjenes ½ times afspadsering pr. præsteret time.