Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Video: Forstå din lønseddel

Forstå din lønseddel på 1 minut. Videoen guider dig gennem lønsedlen og forklarer, hvad du skal holde øje med. Det gør det nemmere at tjekke, om du får den løn, du skal have.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Det skal du være opmærksom på, når du tjekker din lønseddel:

Arbejdstidstillæg
Du skal have tillæg for aften-, nat og weekendtjeneste. Tillæggenes størrelse beregnes som en procentdel af din løn.

Tillæggene fremgår af din arbejdstidsopgørelse som du får sammen med din lønseddel. Vær opmærksom på at disse tillæg er forsinket, således at tillæg for fx april først fremgå af din lønseddel for maj måned.

Du kan beregne, hvor meget du får i kroner og øre pr. time for hhv. aften-, nat- og lørdagstjeneste her: Tillægsberegner

Varsling
Hvis du blive kaldt på arbejde uden for din tjenesteplan skal, du varsles i tide. Ellers har du ret til tillæg. Disse tillæg skal fremgå af lønsedlen som særydelser.

Se oversigt over særydelser pr 1. oktober 2023 for kommunalt ansatte (pdf)

Se oversigt over særydelser pr. 1. oktober 2023 for regionalt ansatte (pdf)

Læs mere i Arbejdstidsaftalen

Anciennitet
Anciennitet beregnes ud fra hvor mange år, du har arbejdet som socialpædagog på baggrund af din grunduddannelse. Al fastansættelse over 8 timer om ugen tæller med. Både ansættelser i det private og i det offentlige og også ansættelser som pædagog i daginstitutioner på BUPL’s område tæller med. Vikararbejde tæller med, hvis man er fastansat.

Har man under 6 års anciennitet, får man en grundlønsindplacering på løntrin 27

Med 6 år anciennitet indplaceres man på løntrin 30, som er ca. 1250 kr. højere pr. md.

Med 10 års anciennitet indplaceres man på løntrin 34, som er yderligere ca. 1774 kr. mere pr. md.

Der ydes også et grundlønstillæg til lønnen, som er forskelligt afhængigt af om du arbejder i en kommune eller region, og hvor mange års anciennitet du har. Du kan læse yderligere om lønindplaceringer her.

Overarbejde eller merarbejde
Hvis du er deltidsansat og arbejder ekstra timer er der forskel på hvornår der tæller som hhv. merarbejde og overarbejde. Det betyder noget for evt tillæg på din lønseddel.

Hvis du som deltidsansat tilkaldes akut i en frihedsperiode honoreres tjenesten som overarbejde og mindst for 3 timer. Hvis tilkaldet varsles og ikke er akut, honoreres det som merarbejde eller overarbejde, hvis det samlede timetal når op over arbejdstidsnormen for fuldtidsansatte.

 

Se disse to videoer, som guider dig til, hvordan du tjekker din lønseddel

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.
Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.