Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Hvis du bliver syg

Når du er ledig, skal du ved sygdom melde dig syg via Min side på jobnet.dk. Læs mere nedenfor om de andre forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Ledig og syg

Når du er ledig, skal du ved sygdom melde dig syg via Min side på jobnet.dk. Her skal du også melde dig rask igen. Det er vigtigt, at du melder dig syg på din første sygedag. Hvis du skulle have været til møde eller deltaget i aktivering på dagen, skal sygemeldingen ske før det planlagte mødetidspunkt.

Hvad sker der, når du sygemelder dig?

Når du sygemelder dig på jobnet.dk, bliver du afmeldt som ledig dagpengemodtager. Du har ikke pligt til at tjekke jobforslag eller at være aktivt jobsøgende i den periode, hvor du er sygemeldt. Du har heller ikke pligt til at deltage i møder eller aktivering, som var planlagt i forbindelse med din ledighedsperiode. Hvis du er syg i længere tid, kan du dog forvente at blive kontaktet af din kommune, som har pligt til løbende at vurdere, om du er uarbejdsdygtig og dermed berettiget til sygedagpenge. Du har pligt til at deltage i møder i forbindelse med dette.

Dagpenge under de første 14 dages sygdom

Hvis du er fuldtidsledig, udbetaler Socialpædagogernes A-kasse dagpenge under de første to ugers sygdom.

Er du ikke rask efter to uger, kan du modtage sygedagpenge, som udbetales af din kommune.

Vi giver kommunen besked, som herefter sender dig et brev. Du skal sende det udfyldte brev tilbage til kommunen inden otte dage fra brevets dato. Modtager du ikke et brev fra kommunen, skal du selv kontakte kommunen og ansøge om sygedagpenge senest tre uger fra den første sygedag. Overholder du ikke fristerne, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.

Sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag

Hvis du har fast deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, skal du søge om sygedagpenge fra din kommune fra første sygedag. Husk, at du både skal melde dig syg på jobnet.dk og hos din arbejdsgiver.

Hvis du ikke har ret til dagpenge under de første 14 dages sygdom, giver vi kommunen besked. Kommunen vil herefter sende dig et brev. Du skal sende det udfyldte brev tilbage til kommunen inden otte dage fra brevets dato. Modtager du ikke et brev fra kommunen, skal du selv kontakte kommunen og ansøge om sygedagpenge senest tre uger fra den første sygedag. Overholder du ikke fristerne, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.

Økonomi

Sygedagpenge bliver udbetalt efter samme sats som dine dagpenge. Hvis du får dagpenge med dimittendsatsen for ikke-forsørgere (651 kr. pr. dag) og undervejs i en sygemeldingsperiode bliver forsøger, skal du give kommunen besked. Fra den følgende mandag vil du kunne modtage sygedagpenge som forsørger (747 kr. pr. dag).

Bemærk i øvrigt, at du forbruger af din ret til dagpenge i de første seks uger af din sygemelding.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os i MIT SL eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6000.

Bliv medlem