Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Skattefri præmie

Skattefri præmie er en belønning, som du kan få, fordi du ikke gør brug af retten til efterløn, men i stedet fortsætter med at arbejde.

Hvis du udskyder din overgang til efterløn eller vælger at lade være med at gå på efterløn, har du måske mulighed for at få udbetalt skattefri præmie. Skattefri præmie er et engangsbeløb, som vi udbetaler til dig, når du går på folkepension. 

Når du har nået optjeningstidspunktet, begynder du at optjene præmieportioner. Du optjener en præmieportion hver gang, du har fået indberettet 481 løntimer til indkomstregistret. Der kan som udgangspunkt kun medregnes arbejde, der er udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes.

Arbejder du som familieplejer, skal vi omregne dine vederlag til timer. Du kan læse mere og se oversigten her.

Jo mere du arbejder, jo større bliver din skattefri præmie. En portion udgør 14.204 kr. (2023 niveau), hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, udgør den 9.469 kr. (2023 niveau). 

Du kan først søge, når du har nået folkepensionsalderen. Vi kontakter dig i god tid inden og fortæller dig, hvordan du søger.

Det er din fødselsdato, der afgør hvor meget, du skal arbejde og hvor lang tid, der skal gå fra udstedelsen af dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene timer til den skattefri præmie.  

Født før 1. januar 1956

Du skal udskyde efterlønnen i mindst 2 år og arbejde mindst 3120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret og 2.496, hvis du er deltidsforsikret.

Født 1. januar 1956 - 30. juni 1956

Du skal udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født 1. juli 1956 - 31. december 1958

Du skal udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født 1. januar 1959 - 30. juni 1959

Du skal udskyde efterlønnen i mindst et halvt år og arbejde mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 624 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Født 1. juli 1959 eller senere

Du kan optjene skattefri præmie, så snart dit efterlønsbevis er udstedt.