Gå til indhold

Skattefri præmie

Skattefri præmie er en belønning, som du kan få, fordi du ikke gør brug af retten til efterløn, men i stedet fortsætter med at arbejde.

Udbetaling af skattefri præmie

Hvis du udskyder din overgang til efterløn eller vælger at lade være med at gå på efterløn, har du måske mulighed for at få udbetalt skattefri præmie. Skattefri præmie er et engangsbeløb, som vi udbetaler til dig, når du går på folkepension. 

Når du har nået optjeningstidspunktet, begynder du at optjene præmieportioner. Du optjener en præmieportion, hver gang du har fået indberettet 481 løntimer til indkomstregistret. Der kan som udgangspunkt kun medregnes arbejde, der er udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes.

Arbejder du som familieplejer, skal vi omregne dine vederlag til timer. Du kan læse mere og se oversigten på siden Hvis du får vederlag.

Jo mere du arbejder, jo større bliver din skattefri præmie. En portion udgør 14.658 kr. (2024-niveau), hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, udgør den 9.773 kr. (2024-niveau). 

Den skattefri præmie bliver automatisk udbetalt til dig, midt i måneden efter du er blevet folkepensionist.

Fødselsdag og efterlønsbevis

Det er din fødselsdato, der afgør, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå fra udstedelsen af dit efterlønsbevis, til du kan begynde at optjene timer til den skattefri præmie.  

Du skal udskyde efterlønnen i mindst to år og arbejde mindst 3.120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og mindst 2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Du skal udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og mindst 1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Du skal udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og mindst 1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Du skal udskyde efterlønnen i mindst et halvt år og arbejde mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og mindst 624 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Du kan optjene skattefri præmie, så snart dit efterlønsbevis er udstedt.

Bliv medlem