Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Overgang til efterløn

Herunder kan du læse om betingelserne for at gå på efterløn. Du kan også læse om, hvornår du kan gå på efterløn og hvad du skal gøre, hvis du ønsker at gå på efterløn.

Betingelser for at gå på efterløn

For at gå på efterløn skal du opfylde nogle betingelser. 

 • Du skal have indbetalt til efterlønsordningen i mindst 30 år
 • Du skal have været medlem af en a-kasse uafbrudt i de 30 år
 • Du skal opfylde enten indkomst- eller beskæftigelseskravet. Hvilket krav, du skal opfylde, afhænger af din ledighedshistorie. 
 • Du skal have bopæl i Danmark (herunder Grønland og Færøerne) eller et andet EØS-land
 • Du skal have nået din efterlønsalder
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet 

Hvis du har boet i udlandet i perioden inden, du ønsker at overgå til efterløn, gælder der særlige regler. Du kan ikke gå på efterløn, lige efter du kommer hjem efter at have arbejdet i udlandet, men skal opfylde særlige betingelser:

 • Du skal have arbejdet mindst 26 uger arbejde i Danmark og 26 uger i udlandet indenfor de seneste tre år, før du kan få efterløn.
 • Du skal have været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år, lige før du tog til udlandet.
 • Du skal i den periode have boet i Danmark
 • Du skal efterbetale de efterlønsbidrag, som du ikke har betalt, mens du boede og var medlem af en udenlandsk a-kasse

Reglerne omkring efterløn efter, du har været i udlandet er indviklede og afhænger af hvilket land, du har arbejdet og boet i. Kontakt os derfor i god tid, inden du ønsker at gå på efterløn.

Din fødselsdato er afgørende for din efterløn

Regeringen har med efterlønsreformen vedtaget en overgangsperiode til at hæve danskernes efterløns- og folkepensionsalder. Derfor afhænger det af din alder, hvornår du kan modtage efterløn, hvor meget du kan få udbetalt, og hvornår du kan trække dig fra arbejdsmarkedet. 

Herunder kan du se de regler, der gælder for netop dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig. 

Hvornår kan du gå på efterløn?

Regeringen har med efterlønsreformen vedtaget en overgangsperiode til at hæve danskernes efterløns- og folkepensionsalder. Derfor afhænger det af din alder, hvornår du kan modtage efterløn, hvor meget du kan få udbetalt, og hvornår du kan trække dig fra arbejdsmarkedet. 

Herunder kan du se de regler, der gælder for netop dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig. 

Født: Efterlønsalder: Folkepensionsalder: Antal år på efterløn:
Før 1954 60 65 5
01.01.54 - 30.06.54 60 ½ 65 ½ 5
01.07.54 - 31.12.54 61 66 5
01.01.55 - 30.06.55 61 ½ 66 ½ 5
01.07.55 - 31.12.55 62  67 5
01.01.56 - 30.06.56 62 ½ 67 4 ½
01.07.56 - 31.12.58 63  67 4
01.01.59 - 30.06.59 63 ½ 67 3 ½
01.07.59 - 31.12.62 64 67 3
01.01.63 - 31.12.66 65 68 3
Fra 1967 65* 68* 3

 *Pensionsalderen vurderes hvert 5. år. Næste gang er i 2020.

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at gå på efterløn?

Socialpædagogernes A-kasse sender dig et brev, når du når efterlønsalderen. I brevet er der vedlagt et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende tilbage til a-kassen senest 3 måneder efter, du har modtaget brevet. Modtager vi det senere, kan du først få dit efterlønsbevis fra den dag, vi modtager oplysningsskemaet.

Når vi har modtaget alle oplysninger, udsteder vi et efterlønbevis til dig. Du skal bruge efterlønsbeviset, selvom du ikke ønsker at overgå til efterløn med det samme. Det er datoen på efterlønsbeviset, der er afgørende i forhold til sats, modregning af pension, skattefri præmie mv. 

Når du ønsker at overgå til efterløn skal du søge om det på Mit SL

Fordele ved et efterlønsbevis
 • Du kan gå på efterløn, selvom du bliver syg
 • Mulighed for skattefri præmie
 • Du kan få beregnet din efterløn på baggrund af den indkomst, du har på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis er gyldigt fra
 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag