Gå til indhold

1. september 2015

Antiradikalisering

Blandt de socialpædagoger, der har besvaret spørgeskemaet, har 8 % enten arbejdet med eller været i berøring med radikalisering i deres arbejde inden for det seneste år. De 8 % beskrives nærmere i nærværende resultater. Over halvdelen (54 %) arbejder forebyggende med radikalisering, henvendt til en bred målgruppe. 40 % arbejder foregribende og 11 % arbejder decideret indgribende med personer, som er radikaliserede og således aktive i ekstremistiske miljøer.

Download
Bliv medlem