Gå til indhold

Styrk den socialpædagogiske retning på uddannelsen

Det er på pædagoguddannelsen, at unge socialpædagoger klæder sig fagligt på til et arbejdsliv med mennesker med særlige behov. Desværre er såkaldt ’praksischok’ ikke usædvanligt blandt nyuddannede socialpædagoger. Mødet med virkeligheden på bosteder kan være voldsomt, og en ud af fem forlader det socialpædagogiske fag efter få år. Derfor er der brug for en markant styrket socialpædagogisk retning på pædagoguddannelsen.

’Praksischok’ blandt nyuddannede socialpædagoger kalder på styrket socialpædagogisk retning

Når nyuddannede socialpædagoger bliver ansat på landets bosteder og sociale tilbud, kan de risikere at blive ramt af såkaldt ’praksischok’. Det viser en ny undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer. Her svarer syv ud af ti, at den socialpædagogiske retning på pædagoguddannelsen for eksempel ikke har klædt dem godt nok på til at håndtere mennesker med udadreagerende adfærd. Socialpædagogerne kalder på en markant styrket socialpædagogisk retning.

Socialpædagogernes undersøgelse om den social- og specialpædagogiske specialiseringsretning på pædagoguddannelsen (pdf)

'Vi ser, at nogle nyuddannede bliver ramt af såkaldt ’praksischok’, når de kommer fra skolebænken og ud til virkeligheden på landets bosteder og sociale tilbud. Derfor har vi i den grad brug for en styrket socialpædagogisk retning på pædagoguddannelsen,'

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Socialpædagogerne foreslår

Vi skal som samfund lykkes med at give voksne, børn og unge som enten er udsatte, har et handicap eller en psykisk lidelse muligheder i livet.

Hele velfærdsområdet står aktuelt med store rekrutteringsudfordringer – det gælder også det socialpædagogiske område. Og vi ser ind i en fremtid, hvor udfordringerne vokser.

En del af løsningen ligger i uddannelsessystemet. Socialpædagogerne arbejder derfor for en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse, hvor den socialpædagogiske retning styrkes markant. Vores fokus er, at der kommer langt mere kvalitet på den socialpædagogiske retning. Der skal skrues op for den socialpædagogiske faglighed på uddannelsen – både i undervisningen og i praktikken – så de studerende bliver klædt på til praksis på det brede socialpædagogiske arbejdsfelt. Og her kommer vi ikke udenom, at der skal være en langt bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Og så ser vi meget gerne, at den studerende får mulighed for at være garanteret optag på den socialpædagogiske/pædagogiske retning, hvis vedkommende allerede ved studiestart ved, hvilket arbejdsfelt han/hun ønsker at uddanne sig til.

Læs artiklen

’Praksischok’ blandt nyuddannede socialpædagoger kalder på styrket specialisering

Læs her
Bliv medlem