Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Gratis a-kasse for studerende

Er du meldt ind i Socialpædagogernes A-kasse senest et år før sidste eksamen, har du ret til dagpenge allerede dagen efter, du afslutter din uddannelse. Medlemskabet af a-kassen er gratis og sikrer dig mindst 14.557 kr. før skat lige efter endt studie. Er du i tvivl om, hvorvidt du er meldt ind i a-kassen, så kontakt Socialpædagogerne på telefon 7248 6000.

Gratis a-kasse

Husk at melde dig ind i Socialpædagogernes A-kasse senest et år før sidste eksamen, så har du ret til dagpenge allerede dagen efter, du afslutter din uddannelse. Så er du lidt tryggere, hvis den helt rigtige jobmulighed lader vente på sig.

Under 30 år

Er du studerende og under 30 år, kan du søge om at blive gratis medlem af Socialpædagogernes A-kasse, mens du studerer, og herigennem opnå anciennitet i a-kassen.

Over 30 år

Er du studerende og over 30 år, tilbydes du medlemskab af Socialpædagogernes A-kasse på særlige studentervilkår. Tilbuddet koster 381 kr. om måneden.

14-dages fristen

Hvis du ikke har været medlem af Socialpædagogernes A-kasse minimum det sidste år af din studietid, skal du melde dig ind senest 14 dage efter endt uddannelse. Så har du ret til dagpenge én måned efter sidste eksamen.

Er du allerede medlem af a-kassen, når du afslutter din uddannelse, skal du huske at vælge rettigheder som nyuddannet senest 14 dage efter endt uddannelse. 

Kontakt medlemsservice på telefon 7248 6000 for at høre nærmere.

Læs nærmere om betingelserne

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis din uddannelse giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet og få dagpenge som nyuddannet.

Din uddannelse skal være erhvervsrettet (ikke folkeskole eller gymnasium), af mindst 18 måneders varighed og offentlig anerkendt. Det er uddannelsens faktiske varighed, der er afgørende.

Du skal søge om at blive fritaget. Kontakt medlemsservice på telefon 7248 6000 for at høre nærmere.

En fritagelse gælder tidligst fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning. Og du kan maksimalt blive fritaget for et år ad gangen i op til i alt fem år. Vi forlænger automatisk dit gratis medlemskab og skriver til dig.

Du skal give os besked, hvis du:

  • Får syge- eller barselsdagpenge
  • Kommer på revalidering
  • Holder orlov fra studiet
  • Afbryder uddannelsen
  • Arbejder meget, og din indtægt (løn + SU tilsammen) er højere end 24.567 kr. i gennemsnit om måneden

Hvis du har tjent for meget, opkræver vi kontingent for hele perioden med tilbagevirkende kraft.

Barsels- og sygedagpenge m.m.

Du kan ikke blive fritaget, hvis du modtager hjælp til forsørgelse. Det kunne fx være barselsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller uddannelsesydelse.

Du kan ikke få ydelser fra a-kassen, herunder feriedagpenge og dagpenge, så længe du er fritaget for at betale kontingent.

Du kan kun afbryde din fritagelsesperiode, hvis du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke afbryde perioden for fx at tjene mere eller få udbetalt ydelser fra a-kassen.

Når du studerer, er over 30 år og ikke er med i efterlønsordningen, kan du få rabat på dit medlemskab og nøjes med at betale den del af dit kontingent, der går direkte til staten. Du kan dermed spare 109 kr. om måneden, og skal kun betale 381 kr. for at fortsætte som medlem af a-kassen.

Er du over 30 år og i gang med en uddannelse samtidigt med, at du betaler efterlønsbidrag, kan du fritages for medlemsbidraget (kontingentet) til a-kassen. Du skal således kun betale efterlønsbidraget som er 548 kr. om måneden.

Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne få gratis a-kasse:

  • Du skal fortsætte med at være tilmeldt efterlønsordningen.
  • Du skal deltage i en anerkendt fuldtidsuddannelse, der varer mindst 18 måneder/3 semestre.
  • Din indtægt må højst være 294.807 kr. om året før skat.
  • Du havde ret til dagpenge som lønmodtager den dag, din uddannelse startede.
Obs!

Har du spørgsmål om dit kontingent?

Så kontakt medlemsservice på telefon 7248 6000.

Du kan også sende en mail til medlem@sl.dk.

Bliv medlem