Gå til indhold

Er du nyuddannet eller bliver det snart?

Vi har samlet brugbar viden til dig, som lige er dimitteret fra pædagoguddannelsen, eller snart gør det. Få styr på, hvordan du får dagpenge, eller find gode råd til overgangen fra livet som studerende til at være i fast job.

Velkommen til de nyuddannede

Er du nyuddannet eller snart færdiguddannet?

Den kommende tid byder på en masse nyt for dig. Hos Socialpædagogerne hjælper vi dig med at komme godt i gang i dit kommende job, og er du ledig, hjælper vi dig med at få styr på dagpengeregler og jobsøgning. Vi kender dit fag, din uddannelse og relevante arbejdspladser.

Du er altid velkommen til at kontakte os på dagpenge@sl.dk eller ringe på 7248 6000, hvis du har spørgsmål vedrørende dagpenge eller er ledig.

Materialer om dagpenge og jobsøgning til dig som ny pædagog

Dagpenge

Vi har lavet en pjece med information om dagpenge til nyuddannede pædagoger.

I pjecen kan du finde svar på dine spørgsmål om dagpenge, fx om:

 • Udbetaling af dagpenge
 • Dagpenge og barselsorlov
 • Dagpenge ved ferielukket arbejdsplads
 • Dagpenge som tilkaldevikar
 • Jobsamtale i udlandet

Vi har også en hurtig guide til at ansøge om dagpenge i a-kassen: 'Ledig – sådan gør du i Socialpædagogernes A-kasse'.

Du finder pjecen her: ”Fik du spurgt om det hele?”.

Jobsøgning

Vi har lavet en pjece med tip og gode råd til, hvordan du søger job som nyuddannet pædagog.

I pjecen kan du bl.a. finde råd om og tip til:

 • Den gode ansøgning
 • Målrettet CV
 • Jobsamtalen
 • Lønsamtalen
 • Dagpenge

Er du pædagog i hovedstaden, så find svar i pjecen: 'Snart Pædagog BUPL, Socialpædagogerne og LFS'.

Du finder pjecen her: ”Snart Pædagog – BUPL og Socialpædagogerne”.

Video for dig som er nyuddannet

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Nyuddannet pædagog og i tvivl om, hvad du egentlig vil arbejde med?

Socialpædagog Mette har et godt råd:

'Følg jeres mavefornemmelse, og I vil ikke fortryde det!'

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Er du nyuddannet pædagog og står over for dit første job?

Socialpædagog Caroline har tre gode råd til dig:

 • Man behøver ikke sige ja til alt
 • Hold fast i dig selv og dine værdier
 • Bare fordi du kan, så betyder det ikke, at du skal

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Er du startet i nyt job som nyuddannet pædagog?

Socialpædagog Laurits har tre gode råd til dig:

 • Stil spørgsmål til dine erfarne kolleger
 • Bring dig selv i spil
 • Husk at nyde det

Podcast om jobsøgning

Nyuddannet

For at høre denne podcast skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Jobsøgning

For at høre denne podcast skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Jobsamtalen

For at høre denne podcast skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Sådan laver du et godt cv og en god ansøgning

Vi hjælper med din ansøgning

Jobkonsulenten i din a-kasse hjælper dig gerne med sparring på din ansøgning. Du får hjælp ved at sende din konkrete ansøgning i god tid inden ansøgningsfristen via MitSL. Så læser vi din ansøgning og giver dig feedback.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

CV’et:

 • Målret dit CV til det job, du søger – fremhæv de job (eller praktikker), hvor du har erfaring, som er relevante for den stilling, du søger.
 • Giv eksempler på opgaver og jobindhold i dine tidligere job.
 • Skriv omvendt kronologisk, så det nyeste står først.
 • Lav gerne et lille resumé i starten. Fortæl om de kompetencer, som gør dig særligt kvalificeret til den stilling, du søger.
 • Dit layout skal være overskueligt, læsevenligt og matche layoutet i din ansøgning.
 • Husk kontaktoplysninger.
 • Brug et billede, der sender de rigtige signaler.

Ansøgningen:

 • Målret din ansøgning til det job, du søger.
 • En fængende overskrift er vigtig og gør den målrettet.
 • De første fem linjer er de vigtigste.
 • Skriv om det, der er vigtigst for arbejdspladsen og matcher det, du kan. Kom med eksempler på det, du kan i praksis (fx fra praktikkerne og evt. dine fritidsinteresser).
 • Vær konkret.
 • Overdriv ikke de personlige passioner.
 • Vær mere eksplicit, end du tror er nødvendigt.
 • Skriv kort og klart.
 • Slut positivt af.
 • Tjek for stave- og kommafejl.
 • Ansøgning skal maks. fylde et A4 ark.

Fald godt til i dit nye job

Det er en stor forandring at gå fra at være studerende til at skulle ud i fast job som socialpædagog. Det er helt normalt at opleve en usikkerhed i forbindelse med den overgang. Der kan bl.a. opstå tanker som: Hvordan er balancen mellem job og familie-/fritidsliv? Kan jeg nu klare det? Er jeg overhovedet kvalificeret nok mv.?

Som færdiguddannet er forventningerne til dig på arbejdspladsen ofte anderledes, end da du var i praktik under uddannelsen. Det er ofte en stor omvæltning. Derfor giver vi dig her syv råd til, hvordan du kan komme godt i gang på dit nye arbejde.

Det kan lyde banalt, men du skal acceptere, at du ikke kan det hele fra dag ét. Det er helt naturligt, at det tager tid at lære en arbejdsplads at kende, og hvordan den fungerer. Du skal fx lære målgruppen at kende, dine nye kolleger, sociale normer og samarbejdsformer mv. Husk, at ingen forventer, at du kan det samme som en kollega, der har været ansat i flere år.

I de første mange måneder af et nyt job kan du få følelsen af, at du er inde i en stejl læringskurve. Det kan komme til udtryk ved, at du føler dig udmattet og træt, når arbejdsdagen er omme. Det er helt naturligt og skal nok blive bedre efter lidt tid.

For at komme godt fra start er det en god idé, at du hurtigt får forventningsafstemt dine opgaver og roller med din nærmeste leder eller chef. Hvilke arbejdsopgaver forventer han eller hun, at du kan og skal løse, evt. alene eller i samarbejde med dine kolleger?

På den måde får du nogle klare rammer for dit arbejdsliv. Du kan nemlig have én forventning, men blive overrasket over indholdet af de opgaver, som du reelt kommer ud til på arbejdspladsen. Der kan fx være arbejdsopgaver, som du ikke er blevet undervist i på uddannelsen eller har mødt i dine praktikker.

Eksempler kan være at støtte en borger i at varetage sin økonomi, gøre brug af hjælpemidler, samarbejde med pårørende eller medicinhåndtering.

Tager din leder eller chef ikke selv initiativ til at mødes, kan du selv bede om, at I holder et ugentligt eller månedligt møde. Her kan du endvidere spørge til, hvordan din leder oplever din indsats, og du kan fortælle, hvad der fungerer godt, og hvor du oplever udfordringer.

At skulle ud i sit første arbejde efter endt uddannelse er ofte forbundet med en god blanding af glæde og usikkerhed. Det er spændende, men vækker også bekymringer som fx: Har jeg overhovedet kompetencerne til at løse opgaverne? Særligt nyuddannede kan være i tvivl om, om deres faglighed rækker.

Husk, at din arbejdsgiver har valgt dig, fordi han eller hun har set en værdi i dig. Din chef og dine kolleger ved godt, at du er ny i stillingen.

Du er nyuddannet, og det er helt okay at stille spørgsmål til bl.a. praksis. Stil spørgsmål, når du kommer i tvivl. Laver du en fejl, så reflektér over, hvad du kan lære af fejlen, så du måske undgår, at den sker igen. Del dine oplevelser – både de gode og mindre gode – med kollegerne.

Husk, at dine spørgsmål hjælper dig til at få svar på ting, som bidrager til, at du trives og udvikler dig på arbejdspladsen og falder godt til. Og dine spørgsmål kan omvendt få dine kolleger og din leder til at reflektere over egen praksis. Jo mere du ved og har forståelse for, jo hurtigere bliver du en del af arbejdsfællesskabet.

Men husk også at slå ørerne ud, og stik fingeren i jorden, inden du stiller spørgsmål. Det er fx vigtigt, at du overvejer, hvem der kan svare på dit spørgsmål. Er det en erfaren kollega, din tillidsrepræsentant, din leder, eller skal du spørge mere åbent på fx et afdelingsmøde?

Husk at være fleksibel i forhold til de normer og arbejdsgange, der er på din nye arbejdsplads. Det skaber gode betingelser for et godt kollegialt sammenhold.

Men det er selvfølgelig helt okay, at du spørger til baggrunden for normer eller arbejdsgange, som du ikke forstår.

Dine kolleger og din leder er vigtige ressourcer til at komme godt fra start i et job. De hjælper dig til at føle dig godt tilpas på arbejdet.

Derfor er det en god idé, at du investerer tid i at skabe gode relationer til dine kolleger. Mød fx dine kolleger med åbenhed, nysgerrighed og interesse.

De fleste arbejdspladser har en tillidsrepræsentant (TR), som er en kollega, der er valgt af socialpædagogerne på din arbejdsplads til at varetage dine og andre medlemmers interesser på arbejdspladsen. Det har tillidsrepræsentanten fået uddannelse af Socialpædagogerne til at gøre.

Du kan fx gå til din TR, hvis du har brug for hjælp til at forstå din lønseddel, har problemer med din leder, som du ikke selv kan løse, eller hvis du oplever udfordringer med fx din arbejdstid og er i tvivl om din tjenesteplan.

Er der ikke en TR på din arbejdsplads, kan du altid kontakte din lokale kreds.

Undgå praksischok

Som nyuddannet socialpædagog kan mødet med arbejdslivet være overvældende. Men hvad kan du gøre for at undgå praksischok? Vi har her samlet et par gode råd til dig, som er nyuddannet.

Forsøg først at sikre dig, at de vilkår, du bliver ansat under, er rimelige. Det er okay at forvente en vis omsorg, oplæring og medinddragelse på din arbejdsplads. Vær opmærksom på, om der er en lydhør ledelse, gode kolleger, og om der tages hensyn til, at du er nyuddannet. Bed evt. om tid og måske en mentor, der sikrer dig tid til at kigge dig omkring, falde til på arbejdspladsen, og som kan hjælpe dig med at skabe kollegiale relationer. Og husk at stille alle nybegynderspørgsmålene.

Du kan som nyuddannet ikke løfte den samme arbejdsbyrde og ansvar som dine erfarne kolleger. Så skab gerne en dialog med dine kolleger om, hvordan de gør tingene på jeres arbejdsplads – og hvorfor. Og mød dine nye kolleger med åbenhed.

Gå evt. i dialog med din leder eller chef, hvis du føler, det hele går for stærkt. Det kan fx opleves overvældende, hvis din leder tænker dig ind i vagtplanen uden en forudgående indkøring.

HVAD ER PRAKSISCHOK?

Undersøgelser viser, at mange nyudklækkede socialpædagoger i deres første job oplever, at opgaver som medicinhåndtering, pårørendesamarbejde, handleplansmøder, magtanvendelse og mængden af rutiner rammer som et praksischok.

Praksischok oplever man typisk i overgangen fra uddannelse til arbejde, og praksischok er adskilt fra almindelig udbrændthed, stress eller andre former for belastning, man kan møde i sit arbejdsliv, siger Steen Baagøe Nielsen, der er ph.d. og forsker i pædagogik ved Roskilde Universitet. Ifølge Steen Baagøe Nielsen er praksischok en tilstand, der kan variere fra person til person, alt afhængigt af hvilken situation man står i. Men som regel indebærer praksischok, at man rammes af modløshed og oplevelsen af, at de udfordringer, man står over for, er langt større og af en helt anden art, end man havde forestillet sig.

Job og karriere

Find tips til jobsøgningen – CV, ansøgning og jobsamtale – på Job og karriere.

Læs mere om job og karriere
Bliv medlem