Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

Læs indkaldelser og referater fra lokale TR - møder

Tilbage til Storstrøm

Link til mit SL

Mit SL (tidligere TR-portal) TR-portalen er blevet en del af Mit SL Det indhold, du normalt finder i TR-portalen, er flyttet med over i Mit SL. Som TR skal du derfor kun logge ind et sted, og du kan både bruge NemID og MitID.

TR netværksmøder og aftaler i Faxe og Stevns kommuner

Læs indkaldelser og referater fra TR netværksmøder og aftale for TR´ere i Faxe og Stevns kommuner

TR netværksmøder og aftaler i Guldborgsund kommune

Læs indkaldelser og referater fra TR netværksmøder og aftale om medarbejderrepræsentantvilkår i Guldborgsund kommune

TR netværksmøder og aftaler i Lolland kommune

Læs indkaldelser og referater fra TR netværksmøder og aftale om TR vilkår for TR´ere i Lolland kommune

TR netværksmøder og aftaler i Region Sjælland

Læs herunder aftale om vilkår for TR´ere, FTR og AMR´ere i Region Sjælland. Der lægges ikke indkaldelser og referater fra TR netværksmøder på hjemmesiden for TR netværk Regionen.

TR netværksmøder og aftaler i Vordingborg kommune

Læs indkaldelser og referater fra TR netværksmøder og honorar til TR og AMR i Vordingborg kommune

TR netværksmøder og aftaler i Næstved kommune

Læs indkaldelser og referater fra TR netværksmøder i Næstved og aftale for TR´ere i Næstved kommune

Notat om lønforhandlinger i kommuner og Regionen:

Her kan du læse om, hvordan du som TR skal gøre ift. lønforhandlinger?

Læs notat her (pdf)

Lønstrategi 2022 - 2023:
Læs her kreds Storstrøms lønstrategi (pdf)

Retningslinje for dispensationspolitik:
Denne dispensation er gældende for socialpædagoger, der ansættes
inden for overenskomstområdet 64.01 KL og 32.38 RLTN samt 69.01 (lederstillinger).

Læs hele retningslinjen her (pdf)

Hvad gør du som tillidsrepræsentant, hvis en kollega bliver indkaldt til en tjenstlig samtale?

Læs mere herunder:

Tillidsrepræsentanten som bisidder (pdf)

Vejledning til TR i forhold til besidderrollen (pdf)

Socialpædagogerne Storstrøm har udarbejdet retningslinjer, som tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads skal forholde sig til, hvis man overvejer at indgå en lokalaftale. Se herunder skabeloner til aftalerne, der ligger både som word dokumenter og pdf.filer.

Lokalaftale om hviletid og fridøgn for pædagogisk personale (worddok.)

Lokalaftale om hviletid og fridøgn for pædagogisk personale (pdf)

Lokalaftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale (worddok.)

Lokalaftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale (pdf)

Bilag til lokalaftale (worddok.)

Bilag til lokalaftale (pdf)

Efter afsluttet basisuddannelse indkaldes tillidsrepræsentanten til en udviklingssamtale i kredsen. 
Læs mere her

Vær obs på, at har du været til et TR-møde eller kursus, hvor der ydes refusion, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om det. Så sender din arbejdsgiver refusionen videre til kommunen eller regionen og derefter modtager SL en faktura. Dette betyder så, at din arbejdsplads modtager refusionen hurtigt efter dit fravær og at kredskontoret ikke modtager alt for mange refusioner sidst på året.   

OBS - hvornår yder SL ikke lønrefusion: 
Hvis din  arbejdsgiver ikke indbetaler til AKUT - fonden 
eller
hvis det fremgår af indkaldelsen, at udgiften påhviler din arbejdsgiver

Transportudgifter refunderes for tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelse og der udbetales efter statens høje kilometertakst. Vi henstiller dog kraftigt til, at der arrangeres samkørsel.

Retningslinjer for frikøb og kørsel til TR og KB (pdf)

Arbejdstilsynet har oprettet en hotline til hjælp til personer og virksomheder, der ønsker råd og vejledning om mobning.
Læs her hvad denne hotline kan hjælpe med

Bliv medlem