Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Om kredsen

Socialpædagogerne Storstrøm er en faglig organisation, som varetager interessen for ca. 3000 medlemmer fordelt i Region Sjælland og 6 kommuner: Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Læs om kredsbestyrelsen, valgte, ansatte og retningslinjer for kredsen

Tilbage til Storstrøm

Kredsbestyrelse og kongresdelegerede

Kredsbestyrelse og kongresdelegerede valgt på generalforsamlingen den 3.10.2023. Læs også referater fra kredsbestyrelsesmøder

Læs mere her

Valgte og ansatte i kreds Storstrøm

Politisk valgte og ansatte på kredskontoret i Storstrøm

Læs mere her

Generalforsamlinger

Her kan du læse dagsordener og referater. Du kan også læse, hvem der er valgt til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen.

Læs mere her

Nyhedsbreve

Læs kredsens nyhedsbreve her

Læs mere her

Om vores medlemmer

Vi organiserer medlemmer med meget forskellig uddannelsesbaggrund.

  • Uddannede pædagoger
  • Håndværksfaglært personale
  • Ikke pædagogisk uddannede
  • Enkeltpersoner, der har fået dispensation fra uddannelseskravene
  • Lærere på interne skoler
  • Ledere

Om arbejdsområdet:

Arbejdsområdet er meget bredt orienteret, men de største arbejdsfelter er utilpassede børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser, sindslidende samt familier med behov for særlig støtte. Det er kun enkelte af arbejdsområderne, men vores medlemmer arbejder inden for en række andre områder, hvor der er behov for ansatte, der kan arbejde ud fra en helhed om brugernes hverdag.

Kontoret:

Til at varetage vores medlemmers interesser som fagforening, er vi 2 politisk valgte og 7 ansatte. 

Læs om os
Bliv medlem