Gå til indhold

Arbejdsmiljørepræsentanter

Her kan du finde skema til valg som AMR, AT - vejledning, hotline mod mobning og aftaler

Tilbage til Storstrøm

Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant (AMR), så

Udskriv skema til valg af tillidshverv

Udfyld skema til valg af tillidshverv

Her kan du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant læse mere om dine rettigheder, muligheder og opgaver som AMR. Du kan også finde nyttige links, som du kan bruge i dit AMR arbejde.

Socialpædagogerne anser et godt arbejdsmiljø som en grundlæggende forudsætning for at udføre ordentligt socialpædagogisk arbejde.

Det er din arbejdsgivers pligt at sikre et godt arbejdsmiljø og du har som arbejdsmiljørepræsentant sammen med din ledelses repræsentant en central rolle i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Introsamtaler
For at hjælpe dig i dit arbejde som AMR, tilbyder kreds Storstrøm introsamtaler til nyvalgte arbejdmiljørepræsentanter.
Når vi modtager dit registreringsskema, kontakter faglig konsulent Sonja Sørensen dig og aftaler en dato med dig.

Mange AMR’ere er ikke opmærksomme på, at de kan få hjælp og støtte af deres fagforening.
Det kan være rart at få sat ansigt på sine samarbejdspartnere og SL har nogle gange en særlig vinkel som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Der bliver formidlet gode redskaber til arbejdet som AMR og vi fortæller om vores arbejdsskadeenhed og hvad man kan gøre i forbindelse med sygefravær/ samtaler og lignende.

Udover introsamtalen vil du også blive inviteret til temadage med relevante emner og du vil have mulighed få støtte og rådgivning om arbejdsmiljø af kredsen.

SL håber, at mange nye AMR´ere vil tage imod dette tilbud, når de bliver inviteret.

AT - vejledningen handler om den fysiske og psykiske vold, som klienter eller kunder udøver mod medarbejdere, men ikke om den vold, der udøves indbyrdes mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og deres ledere. 
Denne vejledning oplyser om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne omkring arbejdsrelateret vold, herunder:

• Hvad arbejdsrelateret vold er. 
• I hvilke typer job der kan være risiko for vold.
• Hvilke helbredsmæssige reaktioner der kan være på vold. 
• Hvordan virksomheder kan forebygge og følge op på episoder med vold 

Virksomheden kan bruge denne vejledning i sit arbejde med at reducere forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder. Vejledningen kan også bruges i virksomhedens arbejde med at forebygge varige fysiske og psykiske reaktioner, hvis nogen i virksomheden udsættes for voldsepisoder i arbejdet. Virksomheden kan fx bruge At-vejledningen, når den gennemfører sin arbejdspladsvurdering, eller når den evaluerer sit arbejde med at reducere, håndtere og følge op på voldsepisoder. 

At-vejledningen er især til arbejdsgivere, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Arbejdstilsynet har oprettet en hotline til hjælp til personer og virksomheder, der ønsker råd og vejledning om mobning.


Læs her hvad denne hotline kan hjælpe med

Bliv medlem