Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Initiativpuljen

Ansøg om op til 10.000 kroner til et fagligt eller socialt initiativ, der kommer dig og dine kolleger til gavn. Puljen er pt. lukket for flere ansøgninger.

Initiativpuljen gør det muligt for dig som medlem af Socialpædagogerne at sætte initiativer i søen, som du synes, at du og dine kollegaer har behov for. 

Puljen er pt. lukket for flere ansøgninger.

Vi stiller økonomiske midler til rådighed og går i dialog med dig om din aktivitet. Du planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteten.

Måske ønsker du at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Måske har I brug for ny, faglig inspiration på arbejdspladsen, eller måske ønsker du at sætte fokus på et aktuelt samfundsproblem?  Eller noget helt fjerde – initiativet skal bare være relevant for andre medlemmer af Socialpædagogerne end dig selv.

Du kan maksimalt få 10.000 kroner i støtte fra Initiativpuljen til at gennemføre din idé. Det er nemt og hurtigt at søge puljen. 

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af Socialpædagogerne kan søge Initiativpuljen

Hvordan søger jeg?

Puljen er pt. lukket for flere ansøgninger.

Hvor mange medlemmer skal have glæde af initiativet?

Vi håber, at så mange medlemmer som muligt får glæde af initiativet, men der er ikke krav til et bestemt antal deltagende medlemmer, før man kan få støtte til et initiativ. Vi støtter dog ikke individuelle aktiviteter.

Hvordan evaluerer jeg mit initiativ?

En vigtig del af dit initiativ er at evaluere, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt under planlægning og afvikling af dit initiativ. Vi vil gerne lytte til deltagernes tilbagemeldinger på initiativet, så både du og organisationen som helhed kan blive klogere på, hvad der skaber værdi for medlemmerne. Dernæst vil vi også meget gerne høre din egen tilbagemelding på, hvad der gik godt og mindre godt med initiativet.

Hvordan kan jeg selv evaluere?

Det vigtigste er, at du på skrift melder tilbage, hvordan det gik med initiativet.

Har du lavet succeskriterier for dit initiativ f.eks. i forhold til antal deltagere, andel tilfredse deltagere, nye relationer, faglig udvikling m.v. kan du følge op på disse. Derudover vil vi gerne høre din egen tilbagemelding på, hvad der fungerede godt, hvad fungerede mindre godt, og hvad du ville gøre anderledes en anden gang.

Hvordan kan deltagerne evaluere?

En god måde at få deltagernes respons er at anvende den korte digitale evalueringsside, som ligger her: www.sl.dk/smil.

Sådan gør du:

 • Som afslutning på din aktivitet beder du alle finde enten telefon, tablet eller computer frem.
 • Du beder deltagerne gå ind på sl.dk/smil.
 • Du beder deltagerne udfylde dato og navnet på jeres aktivitet.
 • Herefter giver du deltagerne tid til at udfylde de resterende felter – gerne med en opfordring til at skrive yderligere kommentarer i det nederste felt.

Du er herefter velkommen til at kontakte os på initiativpuljen@sl.dk, hvis du vil have en oversigt over deltagernes tilbagemeldinger.

Kontakt os endelig, hvis du savner yderligere information eller sparring om, hvordan du kan evaluere dit initiativ.  

Hvordan får jeg pengene?

Vi betaler de udgifter, du har i forbindelse med at skulle søsætte initiativet – dog maksimalt 10.000 kroner. Typiske udgifter kan være honorar/vingave til en underviser/oplægsholder, mad og drikke ved et arrangement, transportomkostninger ved besøg – men det kommer selvfølgelig an på initiativet. Vi vil så vidt muligt forsøge at undgå, at du skal lægge for mange penge ud selv.

Derfor vil vi forsøge at betale fakturaer direkte til leverandøren, så du undgår udlæg. Hvis du bliver nødt til at lægge ud for eksempelvis forplejning til et arrangement eller andet, er det vigtigt, at du får kvittering på det hele. Når du sender kvitteringen til os sammen med de relevante oplysninger, vil vi hurtigt tilbageføre pengene til dig.

Vær opmærksom på, at støttebeløbet fra Initiativpuljen er inklusive alt, herunder moms. Når du indhenter priser på fx en oplægsholder, forplejning e.lign. skal du derfor være opmærksom på, om den pris, du får oplyst, er eksklusive eller inklusive moms.

Hvordan bruger jeg Socialpædagogernes logo

Det er vigtigt for os, at det fremgår tydeligt at initiativet er støttet af Socialpædagogerne. Derfor skal vores logo fremgå af materialer, invitationer og andet i forbindelse med initiativet. Vi kan hjælpe dig med det tekniske. 

Hent logoet her

Hvordan sikrer jeg mig, at andre medlemmer hører om mit initiativ?

Vi hjælper dig med at sprede information om initiativet, sender invitationer ud og hjælper dig med at reklamere for dit arrangement for de andre medlemmer, det kan være relevant for.

Hvilke typer initiativer kunne fx modtage støtte?
 • Foredrag og workshops
 • Fagligt relevante aktiviteter på arbejdspladsen
 • Netværksaftener, hvor medlemmer af Socialpædagogerne mødes
 • Lokale events der sætter synlighed på socialpædagogikken
 • En debataften om socialpolitik, arbejdsmiljø eller andre relevante emner
 • Inspirationsbesøg hos eks. kommunen, regionen, uddannelsessteder, andre arbejdspladser
 • Sociale aktiviteter, der styrker det faglige fællesskab blandt medlemmer på arbejdspladsen
 • Aktiviteter omkring jobmarkedet og karriereudvikling
 • Fyraftensmøder
 • Initiativer, der styrker din og andre socialpædagogers evne til at formidle den socialpædagogiske faglighed
 • Få besøg på arbejdspladsen af en arbejdsmiljøekspert

Det kan også være nogle helt andre typer af initiativer, du som medlem ønsker at søge støtte til. Kun fantasien sætter grænser. For at opnå støtte fra puljen skal initiativet være relevant, værdifuldt og åbent for interesserede medlemmer af Socialpædagogerne.

Kan jeg søge midler fra Initiativpuljen til en aktivitet kun for mig selv?

Der kan ikke søges midler til individuelle aktiviteter, da vi vil sikre, at initiativet kommer så mange medlemmer til gode som muligt.