Gå til indhold

Initiativpuljen

Ansøg om op til 10.000 kroner til et fagligt initiativ, der kommer dig og dine kolleger til gavn. Puljen er lukket.

Initiativpuljen gør det muligt for dig som medlem af Socialpædagogerne at sætte initiativer i søen, som du synes, at du og dine kollegaer har behov for. 

Puljen er lukket.

Vi stiller økonomiske midler til rådighed og går i dialog med dig om din aktivitet. Du planlægger, gennemfører og evaluerer aktiviteten.

Måske har I brug for ny, faglig inspiration på arbejdspladsen, eller måske ønsker du at sætte fokus på et aktuelt samfundsproblem?  Eller noget helt tredje– initiativet skal bare have en faglig vinkel og være relevant for andre medlemmer af Socialpædagogerne end dig selv.

Du kan maksimalt få 10.000 kroner i støtte fra Initiativpuljen til at gennemføre din idé. Det er nemt og hurtigt at søge puljen. 

Alle medlemmer af Socialpædagogerne kan søge Initiativpuljen

Her skal du beskrive din idé og angive et simpelt budget for initiativet.

Puljen er lukket.

Vi håber, at så mange medlemmer som muligt får glæde af initiativet, men der er ikke krav til et bestemt antal deltagende medlemmer, før man kan få støtte til et initiativ. Vi støtter dog ikke individuelle aktiviteter.

En vigtig del af dit initiativ er at evaluere, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt under planlægning og afvikling af dit initiativ. Vi vil gerne lytte til deltagernes tilbagemeldinger på initiativet, så både du og organisationen som helhed kan blive klogere på, hvad der skaber værdi for medlemmerne. Dernæst vil vi også meget gerne høre din egen tilbagemelding på, hvad der gik godt og mindre godt med initiativet.

Hvordan kan jeg selv evaluere?

Det vigtigste er, at du på skrift melder tilbage, hvordan det gik med initiativet.

Har du lavet succeskriterier for dit initiativ f.eks. i forhold til antal deltagere, andel tilfredse deltagere, nye relationer, faglig udvikling m.v. kan du følge op på disse. Derudover vil vi gerne høre din egen tilbagemelding på, hvad der fungerede godt, hvad fungerede mindre godt, og hvad du ville gøre anderledes en anden gang.

Hvordan kan deltagerne evaluere?

En god måde at få deltagernes respons er at anvende den korte digitale evalueringsside, som ligger her: www.sl.dk/smil. (MANGLER)

Sådan gør du:

 • Som afslutning på din aktivitet beder du alle finde enten telefon, tablet eller computer frem.
 • Du beder deltagerne gå ind på sl.dk/smil. (MANGLER)
 • Du beder deltagerne udfylde dato og navnet på jeres aktivitet.
 • Herefter giver du deltagerne tid til at udfylde de resterende felter – gerne med en opfordring til at skrive yderligere kommentarer i det nederste felt.

Du er herefter velkommen til at kontakte os på initiativpuljen@sl.dk, hvis du vil have en oversigt over deltagernes tilbagemeldinger.

Kontakt os endelig, hvis du savner yderligere information eller sparring om, hvordan du kan evaluere dit initiativ.  

Vi betaler de udgifter, du har i forbindelse med at skulle søsætte initiativet – dog maksimalt 10.000 kroner. Typiske udgifter kan være honorar/vingave til en underviser/oplægsholder, mad og drikke ved et arrangement, transportomkostninger ved besøg – men det kommer selvfølgelig an på initiativet. Vi vil så vidt muligt forsøge at undgå, at du skal lægge for mange penge ud selv.

Derfor vil vi forsøge at betale fakturaer direkte til leverandøren, så du undgår udlæg. Hvis du bliver nødt til at lægge ud for eksempelvis forplejning til et arrangement eller andet, er det vigtigt, at du får kvittering på det hele. Når du sender kvitteringen til os sammen med de relevante oplysninger, vil vi hurtigt tilbageføre pengene til dig.

Vær opmærksom på, at støttebeløbet fra Initiativpuljen er inklusive alt, herunder moms. Når du indhenter priser på fx en oplægsholder, forplejning e.lign. skal du derfor være opmærksom på, om den pris, du får oplyst, er eksklusive eller inklusive moms.

Vi hjælper dig med at sprede information om initiativet, sender invitationer ud og hjælper dig med at reklamere for dit arrangement for de andre medlemmer, det kan være relevant for.

Initiativpuljen støtter op om den socialpædagogiske faglighed. Du kan derfor søge om midler til tiltag, der kan være med til at styrke dine og dine kollegaers faglige viden og refleksion.

Det kunne f.eks. være

 • fagligt relevante aktiviteter på arbejdspladsen
 • faglige oplæg, foredrag eller workshops
 • temadag med fokus på praksisrelevant viden
 • netværksaftener og erfaringsudveksling, hvor medlemmer af Socialpædagogerne mødes
 • lokale events der sætter synlighed på socialpædagogikken
 • inspirationsbesøg hos eks. kommunen, regionen, uddannelsessteder, andre arbejdspladser
 • Initiativer, der styrker din og andre socialpædagogers evne til at formidle den socialpædagogiske faglighed

Det kan også være, at du har en helt anden ide til, hvordan du kan være med til at styrke og sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed. For at opnå støtte fra puljen skal initiativet være relevant, værdifuldt og åbent for interesserede medlemmer af Socialpædagogerne.

Der kan ikke søges midler til individuelle aktiviteter, da vi vil sikre, at initiativet kommer så mange medlemmer til gode som muligt.

Bliv medlem