Gå til indhold

Anne Dorthe Borum

Kontorleder


Daglig ledelse af kredskontoret i samarbejde
med kredsformanden

Sekretær for kredsens bestyrelse og forretningsudvalg

Ansvarlig for sager af ansættelsesretlig karakter for leder
– koordinator og sagsbehandler.

Bliv medlem