Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vidensbaseret praksis i botilbud

Et inspirationskatalog til inddragelse af forskningsbaseret viden i praksis på botilbud.

Vidensbaseret_praksis_i_botilbud_324.jpg

Inspirationskataloget viser, gennem en lang konkrete række eksempler, hvordan man helt konkret kan bruge forskningsbaseret viden i hverdagen ude på landets bosteder. Kataloget er resultatet af et samarbejde mellem Socialpædagogerne og KL, og det er udarbejdet af forskere på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Pointen med inspirationskataloget er at se på, hvordan viden om metoder og indsatser bliver til socialpædagogisk praksis i hverdagen. I alt har 37 botilbud fra 20 forskellige kommuner medvirket til at skabe kataloget. Det er opdelt i fem afsnit, der henvender sig til såvel ledere som medarbejdere og giver bud på, hvordan man kan:

  1. Styrke vidensgrundlaget for praksis gennem teori og viden
  2. Skabe udvikling og velfærd for borgerne ved brug af mål og dokumentation
  3. Anvende faglig refleksion som base for vidensdeling
  4. Kvalificere praksis via relationelt samarbejde og
  5. Øge borgernes ejerskab gennem en individuel tilrettelæggelse.

Kataloget er suppleret med to film med gode eksempler og et oplæg til debat på arbejdspladserne, som du finder på VIVEs hjemmeside.