Gå til indhold

Udviklingsprojekt

Er I fremtidens botilbud?

Socialpædagogerne og KL søger botilbud, der vil deltage i projekt med udvikling af den faglige indsats over for borgere med omfattende funktionsnedsættelser

2. januar 2018

Artikel
fremtidens-boformer-beskaaret.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Hvem gør det godt? Hvad er det, de gør – og hvordan kan andre lære noget af det? De tre spørgsmål er afsættet for et udviklingsprojekt, hvor Socialpædagogerne sammen med KL nu søger ni botilbud, der i de næste halvandet år vil være med til at kvalitetsudvikle deres praksis. 

Dit botilbud får her chancen for at få en ordentlig dosis faglig udvikling med god støtte fra eksterne konsulenter.

Projektet, der hedder ’Fremtiden boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser’, har fokus på borgernes selvbestemmelse og selvstændighed. Den fase 2, som dit botilbud nu kan blive en del af, vil forme sig som en afprøvning og videreudvikling af ni praksisformer, som er blevet afdækket og kortlagt i projektets første del.

Pårørendesamarbejde og drømme
Det hele er en del af partsprojektet Fremfærd, hvor parterne på det kommunale arbejdsmarked er gået sammen om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver. Her er delprojektet ’Fremfærd – Borgere med særlige behov’ så et konkret samarbejde mellem Socialpædagogerne og KL, som har lagt udførelsen af projektet i hænder på DEFACTUM, Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus.

De ni praksisformer, det handler om, er pårørendesamarbejde, metode til at afdække borgernes håb og drømme, integration i lokalsamfundet, arbejdet med etiske principper, tværfagligt samarbejde, praksis med afsæt i borgernes drømme, målformuleringer med fokus på progression, hverdags- og konfliktsituationer samt sundhed som andet og mere end kost og motion.

Faglig udvikling og systematik
Udviklingen og afprøvningen af de ni praksisformer skal altså ske på ni botilbud, der inden midten af februar skal have meldt deres interesse. De ni botilbud forpligter sig til at lave en udviklingsgruppe, hvor både ledelse, medarbejdere og helst også borgerne sidder med. Arbejdet i gruppen vil hele vejen få støtte af konsulenter fra DEFACTUM, så ud over den faglige udvikling får de deltagende botilbud også erfaringer med at arbejde systematisk med det at indføre en metode.

Det kræver på den anden side, at man som botilbud også afsætter tid og ressourcer til arbejdet til både udvikling og implementering, hedder det fra DEFACTUM.

Arbejdet starter op i marts og kører frem til august 2019. Interesserede botilbud skal melde sig under fanerne inden midten af februar.

Du kan blive klogere på en af de ni praksisformer i denne lille film fra DEFACTUM 

Udvikling og afprøvning

Målet med projektet på de ni botilbud er at udvikle og afprøve en række anbefalinger til god praksis.

Praksisformerne belyser bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvordan inddrager et botilbud de ressourcer, der findes i lokalsamfundet?
  • Hvordan sætter et botilbud fokus på borgernes håb og drømme?
  • Hvilke strategier kan ledelsen tage i brug i samarbejdet med pårørende?
  • Hvordan opnår medarbejderne en fælles tilgang til hverdagssituationer?
Bliv medlem