Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

FN's Børnekonvention

1.jpg

Børnenes egen grundlov er FN’s Børnekonvention. Den fyldte 20 år i 2009, og de allerfleste lande har ratificeret den. I 2010 og 2011 havde FN’s Børnekomité deltagerstaterne til eksamen. Komiteen følger deltagernes gennemførelse af konventionen og fører kontrol med, om de opfylder dens hensigter. Komiteen stiller differentierede krav til de forskellige lande ud fra status for arbejdet med konventionen.

Langt hovedparten af de nordiske børn har gode muligheder for at leve et godt og trygt børneliv. Det er ikke ensbetydende med, at alle børn trives og er glade for deres liv. I alle de nordiske lande er der børn, som lever under svære opvækstvilkår. Der er piger og drenge, som har det rigtigt svært og mange store problemer at kæmpe med. Mishandling, overgreb, omsorgssvigt og vanrøgt – adfærdsproblemer og psykiske lidelser. Det er børn, som kræver særlig hensyntagen.


I dette hæfte vil vi især koncentrere os om det socialpædagogiske arbejde med børn anbragt uden for hjemmet. Børn med sociale vanskeligheder og svære opvækstvilkår. De mest udsatte, som de er, fjernet fra hjemmet og deres vante omgivelser.

Budskabet er,

  • at børns rettigheder som de kommer til udtryk i FN’s børnekonvention skal indarbejdes overalt i de nationale lovgivninger og forvaltninger
  • at børn anbragt uden for hjemmet skal sikres deres rettigheder lovgivningsmæssigt under anbringelsen
  • at alle de nordiske lande bør have en børneombudsmand, som kan overvåge, at FN’s børnekonvention efterleves
  • at fagprofesionelle med ansvar for børn er forpligtetpå at følge og bruge konventionen i det daglige arbejde
  • at uddannelsesstederne for socialpædagoger skal tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at de studerende sikres viden om børns rettigheder og kompentencer til af opfylde dem.

Vi stiller undervejs og afslutningsvis en række spørgsmål, som vi ser frem til, at du og din arbejdsplads vil diskutere. Vi er overbeviste om, at dialogen vil styrke og udvikle en stærkere faglighed.