Gå til indhold

Arbejdsgrundlag

Her kan du finde kredskontorets arbejds- og værdigrundlag og dermed målsætningen for den gode medlemsservice.

Tilbage til Storkøbenhavn

Vi har fokus på kredsens medlemmer og tillidsvalgte

 • Vi betragter kredsens tillidsvalgte som Socialpædagogernes repræsentanter på arbejdspladserne og understøtter derfor deres virke.
 • Vi yder god og professionel service til kredsens medlemmer
 • Vi er opsøgende i forhold til fastholdelse af medlemmer og organisering af nye medlemmer. 

Vi er udviklingsorienterede

 • Vi er ikke kun forandringsparate - med også forandringsskabende.
 • Vi er forberedt på, at omgivelserne hele tiden er i forandring. Vi er imødekommende over for nye ideer, udfordringer og videreudvikling af vores arbejde. 
 • Vi tillægger kompetenceudvikling stor vægt. 

Vi forbedrer løbende kvaliteten

 • Vi lægger vægt på høj faglighed og korrekt sagsbehandling.
 • Vi søger hele tiden at forbedre kvaliteten af vores arbejde. 

Vi skaber en god arbejdsplads

 • Vi opfatter hinanden som ressourcer og samarbejdspartnere.
 • Vi samarbejder internt, men også tværorganisatorisk.
 • Vi støtter og inspirerer hinanden på en måde, der motiverer den enkelte og yder mulighed for at udvikle handlekraft og selvtillid. 
 • Vi ved, hvad vi forventer af hinanden. 
 • Vi taler åbent og ærligt om tingene.

Vi skaber resultater

 • Vi løser opgaverne til tiden.
 • Vi skaber resultater til gavn for medlemmerne 
 • Vi benytter metoder, der er dialogorienteret.
 • Vi har effektive arbejdsgange.
Bliv medlem