Gå til indhold

Teamstruktur

På kredskontoret har vi valgt at inddele os i teams for at organisere opgaverne på bedst mulig måde.

Tilbage til Storkøbenhavn

Kreds Storkøbenhavns ledelse består af formand Lars Petersen og to faglige næstformænd - Rita Slangerup og Michel Kikkenborg.

Formanden har det overordnede politiske ansvar i kredsen og er den daglige leder af kredskontoret. Er medlem af SLs hovedbestyrelse og kredsens kontakt til FH og andre politiske samarbejdspartnere. Han er politisk ansvarlig for arbejdspladsudvalget og kommunikationsudvalget og sidder i det centrale arbejdspladsudvalg i SL.

Team A står for kommunikationen og det administrative arbejde i kredsen. Teamet består af formanden, en politisk konsulent, en sagsbehandler og en administrativ medarbejder. Opgaverne spænder bredt, og inkluderer blandt andet:

  • Medlemsservicering på tlf og mail
  • Medlemsregistrering og registrering af tillidsvalgte
  • Rejse- og lønrefusion for tillidsvalgte
  • Hjemmeside
  • Nyhedsbreve og sociale medier
  • Servicefunktioner
  • Arrangementer
Bliv medlem