Gå til indhold

Resultater: Socialpædagoger i staten

Overenskomstforhandlingerne om statsligt ansatte socialpædagogers løn og arbejdsvilkår de kommende to år er afsluttet. Her finder du alt, du skal vide om resultaterne, før du stemmer.

Fælles for statens område

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. for de næste to år. Af de 8,8 pct. udgør de generelle lønstigninger 7,4 pct., og der er afsat 0,9 pct. til organisationsforhandlinger, hvilket er forbedringer af de enkelte organisationsaftaler. Det er forventningen, at prisstigningerne generelt i samfundet vil være på 4,34 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle kommunalt ansatte se frem til en reallønsfremgang.

Som statsligt ansat socialpædagog med en løn på 32.000 kr. pr. måned vil din månedsløn i 2025 være steget med ca. 2.400 kr. Hertil skal lægges pensionen og forbedringerne fra organisationsaftalerne.

Overenskomstparterne er enige om at afskaffe mini-pensionen pr. 1. april 2024. Det betyder, at medarbejdere, der tidligere har haft en pensionssats på 11,9 pct., bliver hævet til 15 pct. Karensperioden på ni måneder afskaffes, så der optjenes arbejdsgiverbetalt pension fra ansættelsens start.

Aftalen introducerer en opsparingsordning knyttet til pensionsordningen, der øger medarbejdernes valgfrihed mellem løn og pension. Derudover etableres en ny aftale om opsparet frihed, der tillader medarbejdere at spare op til 15 dages frihed op. Opsparingen kan bestå af afspadsering og særlige feriedage. Aftalen er effektiv fra 1. april 2025.

Forliget styrker samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelse med ændringer i tillidsrepræsentantaftalen. Dette inkluderer en ny struktur for tillidsmandsordninger på institutioner med flere lokationer og medarbejdergrupper på over 100 personer.

Barselsrettigheder forbedres med udvidet lønret for fædre/medmødre, adoptanter, flerlingeforældre (forældre med to eller flere børn ved samme fødsel) og soloforældre. Dette omfatter bl.a. tre ekstra uger for fædre/medmødre efter 10. uge og 13 ekstra uger for flerlingeforældre afhængigt af lovgivning.

50 mio. kr. afsættes til økonomisk anerkendelse af med-arbejdere i udsatte funktioner inden for politi, retsvæsen og kriminalforsorg som anerkendelse af deres indsats.

Forliget opdaterer vilkårene for chefer ansat på åremål, sikrer bedre vilkår ved uansøgt afsked og justerer løn-intervaller for at sikre fair kompensation.

En indsats for at integrere kunstig intelligens på arbejdspladserne initieres med målet om at sikre en hensigtsmæssig implementering og brug af AI-teknologier.

Organisationsaftale for dig der er ansat:

Det er aftalt mellem parterne, at de organisationsmidler, der er afsat til forhandling mellem Kofoeds skole og Social- pædagogerne, skal gå til at hæve lønnen. Socialpædagoger på Kofoeds Skole får hævet deres pensionsprocent fra 11,9 pct. til 15 pct., og pensionskarensen afskaffes som følge af det centrale forlig.

Det er aftalt mellem parterne, at pensionssatsen hæves fra 15 pct. til 16 pct. pr. 1. april 2025.  Derudover er der aftalt en mindre lønstigning til alle medarbejdergrupper.

Parterne har aftalt, at man i perioden vil drøfte flekstids-aftale, varsling af vagtplaner og en ny koloniaftale.

Det er aftalt mellem parterne, at undervisningstillægget forhøjes med 1.500 kr. årligt, således at tillægget pr. 1 april 2025 udgør 24.400 kr. årligt. Desuden forhøjes basisløntrin 2.

Pensionsbidraget forhøjes fra 17,6 pct. til 18,4 pct. pr. 1. april 2025. Den ansatte kan vælge, at den del, der overstiger 15 pct., kan udbetales helt eller delvist som løn.

Parterne er enige om at udarbejde fælles materiale om skole-/institutionsplanen samt at optage forhandlinger om fornyelse af praktikaftalen.

Se alle aftaler

Når Socialpædagogernes stemmeberettigede medlemmer skal stemme om de nye overenskomstaftaler, er det det samlede resultat, man stemmer om. Du kan se alle aftaler på det statslige område her:

Bliv medlem