Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR-efteruddannelse

Målgruppen for vores efteruddannelseskurser for tillidsrepræsentanter er TR på arbejdspladsniveau, fællestillidsrepræsentanter (FTR) og MED/SU-repræsentanter i hoved- og område-udvalg, der har gennemført basisuddannelsen eller tilsvarende.

Om efteruddannelsen

Hvert år udbyder vi efteruddannelseskurser til vores tillidsrepræsentanter, som har gennemfært basisuddannelsen. Hvert kursus kan have en specifik målgruppe, så det er vigtigt at du læser målgruppebeskrivelsen og tager stilling til, om kurset er relevant for dig.

Tilmelding og optagelse sker efter ”først til mølle-princippet”. Dog med den tilføjelse, at tillidsrepræsentanter, der ikke har deltaget i kurser indenfor det seneste år, har fortrinsret. Du kan tilmelde dig flere kurser samtidig. Vælger du at gøre det, skal du i feltet ’bemærkning’ angive, hvilke kurser, der er din første, anden, og tredje prioritering. På den måde bliver det tydeligt, hvilket kursus, du helst vil deltage i, hvis det på der er mange tilmeldte på et givent kursus. Det er ikke sikkert, at du får opfyldt alle dine kursusønsker, selvom du er hurtig til at tilmelde dig. Besked om optagelse udsendes, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Kursuskataloger 

Tilmelding

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en mail til kursustilmelding@sl.dk