Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hjælp til løntjek som plejefamilie

Din kreds kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel, så du er sikker på, at du får den korrekte løn.

Langt fra alle plejefamilier får den korrekte løn

Det kan være en god idé at give din lønseddel et nærmere eftersyn og dermed sikre, at du får den løn, der er aftalt. For en stikprøvekontrol blandt plejefamilier har vist, at det langt fra altid er sikkert, at du som plejefamilie får den korrekte løn.

Få et løntjek

Hvis du er i tvivl, om din lønseddel er korrekt, så kontakt din kreds. Kredsen kan hjælpe dig med et løntjek og med at rejse krav over for kommunen, hvis det viser sig, at der er fejl i din løn.
Kontakt din kreds

Ring mig op

Jeg vil gerne ringes op angående indmeldelsen.

3 stærke fordele som medlem:

  • Få hjælp til forhandlinger med kommunen om din ansættelse
  • Lønsikring
  • Gratis krisehjælp

Guide: Sådan tjekker du din løn som familieplejer

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Er vederlaget korrekt? Får du ATP? Og har du ret til ferietillæg?
Få svar fra juristen, så du kan sikre dig, at du får den korrekte løn.

Tjek vederlaget

For det første skal du være opmærksom på, at vederlagssatsen hvert år bliver reguleret med en procentsats.

I 2020 er procentsatsen 2,7%. Det betyder, at et vederlag i 2020 udgør 4.423 kr. Kost og logi-delen er fastsat til 189 kr. per døgn for et barn under 10 år og 202 kr. per døgn for børn over 10 år.

Du kan se alle gældende takster og satser for 2020 her.

Vær opmærksom på ATP

ATP – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension – er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark, som alle arbejdsgivere skal indbetale til. Du får udbetalt din ATP-pension, når du går på pension.

For fuldtidsbeskæftigede udgør ATP-bidraget i alt 284 kr. om måneden, hvoraf du selv skal betale en tredjedel. Det vil sige, at kommunen skal indbetale 189,35 kr. om måneden til din ATP-pension. Aflastningsfamilier skal også have ATP, men her er satsen noget lavere, da det ikke er et fuldtidsjob.

Det er Socialpædagogernes opfattelse, at hvis du har børn fra flere kommuner, så skal der betales ATP for hvert af disse ansættelsesforhold. Hvis du til gengæld har flere børn fra samme kommune, betragtes det i forhold til ATP kun som et ansættelsesforhold.

Se, hvor meget der er indbetalt til din ATP, på borger.dk.

Du har ret til ferietillæg

Hvis du holder ferie med løn, har du ret til et årligt ferietillæg – uanset om du holder ferie med eller uden plejebørn. Ferietillægget udgør 1% af den såkaldte ferieberettigede løn. I 2020 beregnes ferietillægget af den bruttoløn (altså løn før skat), som du tjente fra den 1. januar til den 31. august 2019.

I princippet skal ferietillægget udbetales i takt med, at du holder din ferie. Men langt de fleste kommuner vælger at udbetale hele ferietillægget, så det er til rådighed i maj måned.