Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kend dine rettigheder

Du har visse rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant, og der er flere ting, din arbejdsgiver skal sørge for. Det kan du få et overblik over her.

Beskyttelse og valgperiode

 • Som AMR er du beskyttet mod afskedigelse på tilsvarende måde som en tillidsrepræsentant (TR). Beskyttelsen træder i kraft, fra det tidspunkt arbejdsgiveren er bekendt med valget. Beskyttelsen indebærer blandt andet længere opsigelsesvarsel og særlige regler for forhandling af afskedigelsen.
 • Der vælges ikke en suppleant for AMR
 • I loven står, at AMR ikke kan forlade hvervet. Det er en beskyttelse mod, at du kan væltes af hhv. ledelse eller Hvis du som AMR af en eller anden grund ikke længere ønsker at være AMR, så har medarbejderne ikke umiddelbart ret til at vælge en anden i valgperioden, men det skal besluttes i fællesskab med ledelsen.
 • Kan arbejdspladsen beslutte at vælge en anden arbejdsmiljørepræsentant, fordi du er sygemeldt i længere tid? Nej, udgangspunktet er, at beskyttelsen følger hvervet. Men hvis medarbejdere og ledelsen i fællesskab beslutter at vælge en anden, så er du ikke længere AMR.
 • Hvis ledelse og medarbejdere i fællesskab finder, at der er behov for at vælge en ny AMR, så mister du dit hverv som AMR.
 • Valg til AMR gælder for minimum 2 år og maksimalt for 4 å Hvis du er omfattet af en MED-aftale, skal det fremgå af aftalen, hvis valgperioden er mere end 2 år.

Tid til funktionen

 • Arbejdsgiver skal sørge for, at der er afsat rimelig tid til varetagelse af funktionen (aftales lokalt).
 • Er du i tvivl om rammer og vilkår for din funktion?
  Kontakt din lokale kreds.

Kompetenceudvikling

 • Du skal gennemføre 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøgrunduddannelse indenfor 3 måneder efter du er blevet valgt. Din arbejdsgiver tilmelder dig uddannelsen.
 • Din arbejdsgiver skal indenfor det første funktionsår, tilbyde dig 2 dages supplerende uddannelse. Formålet er, løbende at give dig viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet på
 • I hvert af de efterfølgende funktionsår, skal din arbejdsgiver tilbyde dig 1½ dags supplerende uddannelse. Formål - løbende at få viden og kompetencer, som er relevant for arbejdsmiljøarbejdet på
 • Din arbejdsgiver skal sørge for, at du får en kompetenceudviklingsplan, som matcher de arbejdsmiljøbehov, der er på Kompetenceplanen kan med fordel kobles til den årlige strategiske arbejdsmiljødrøftelse.
Kend dine rettigheder