Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Gode råd til AMR'er

Gode råd til dig som er valgt til arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Anmeld dit valg til din lokale kreds

Når du er blevet valgt som AMR, skal du hurtigst muligt anmelde valget til din lokale kreds, så dine rettigheder som AMR er sikrede:

Som AMR får du Socialpædagogenes nyhedsbrev for tillidsvalgte.

Samarbejdsrelationer

Samarbejd med din TR i forhold til områder, hvor der er arbejdsopgaver som overlapper jeres funktioner.
Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter.
Afstem forventningerne i forhold til din rolle – både i forhold til din leder, men også i forhold til TR og kollegaerne.

Personalepolitiske aftaler om arbejdsmiljø

Hold dig opdateret i forhold til personalepolitiske aftaler, da arbejdsmiljøet er blevet en del af vores aftalesystem.

Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd

Gør brug af din ret til kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsplan. Det er til gavn for både dig og dine kollegaer.
Vær bevidst om, at udøvelsen af fagligheden på arbejdspladsen, påvirker arbejdsmiljøet. Både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Hvis I har styr på kerneopgaven på arbejdspladsen, er det lettere at skabe klare rammer for udførelsen af arbejdet.

Værd at vide

Lav en prioritering af hvor du søger din viden som arbejdsmiljørepræsentant, så du ikke mister overblikket.