Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Juridisk rådgivning om din ansættelse

Hvis du som leder oplever problemer i dit eget ansættelsesforhold som fx indkaldelse til en tjenstlig samtale, en påtænkt advarsel eller opsigelse, kan du få juridisk hjælp gennem Socialpædagogerne. Læs hvordan her.

For dig som øverste leder

Er du centerleder, forstander eller institutionsleder kan du få juridisk rådgivning direkte fra forbundets centralt ansatte jurister. Når du henvender dig til din lokale kreds, skal du oplyse om baggrunden for din henvendelse og anmode om, at du ønsker den overdraget til forbundssekretariatet. Socialpædagogernes jurister gennemgår herefter baggrunden for din henvendelse sammen med dig og giver dig den juridiske bistand, du har brug for. Hvis der skulle blive behov for det, kan du også få en af forbundets jurister med som bisidder til eventuelle forhandlinger og møder med din arbejdsgiver.

For dig som mellemleder

Hvis du som afdelingsleder, souschef eller stedfortræder bliver mødt med påtænkte ansættelsesretlige sanktioner, varetages sagsbehandlingen i din lokale kreds. Her er det altså kredsen, du har direkte kontakt med. Din lokale kreds har også mulighed for at indhente en juridisk vurdering i forbundssekretariatet – eventuelt som en second opinion på kredsens egen vurdering.

 

”I mit arbejdsliv har jeg blandt andet brugt Socialpædagogerne, da der var behov for en specifik viden om ansættelsesretten på det socialpædagogiske område. Forbundets jurister kender hele området, hvilket er en anselig fordel, frem for hvis juristen både havde mejerister og tømrermestre i sin portefølje. Socialpædagogernes rådgivning passer til socialpædagogiske ledere.”

Holger Torp, Voksen Handicapchef, Fredericia Kommune

”Når jeg rådgiver øverste ledere, befinder de sig i en meget uvant situation. Når man plejer at være ’in charge’, så er det utrygt pludselig at være den, der måske selv er indkaldt til tjenstlig samtale. Hos Socialpædagogerne kan vi med vores juridiske kompetencer forhandle og sparre med lederen, og bistå vedkommende, så han eller hun får sine interesser varetaget bedst muligt.”

Troels Petersen, jurist hos Socialpædagogerne

Lederlinjen - gratis psykologhjælp

Få sparring med erhvervspsykolog om svære situationer – gratis og anonymt.
Se hvordan du får hjælp

Læs mere på sl.dk/ledere