Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Inspiration: Pas på dig selv og din arbejdsplads

Som leder for en socialpædagogisk arbejdsplads kan dit ansvar pege i mange retninger - opad mod forvaltningen, udad mod de pårørende og indad mod medarbejdernes faglighed og trivsel. Det stiller krav til, at du kan sætte retning på din ledelse i forskellige arenaer. Socialpædagogerne har derfor samlet en række af de bedste artikler og guides om socialpædagogiske ledelse, du kan bruge i din hverdag.

Undgå at supervision skader din lederrolle

Supervision styrker i bedste fald både faglighed og trivsel for medarbejderne. Men flere socialpædagogiske ledere oplever, at det også kan udfordre deres lederrolle. Få erhvervspsykologens 5 tips til, hvordan du skaber rammerne for den bedste supervision - uden uønskede konsekvenser.
Læs artiklen.

Sæt retning på din ledelse

Vellykket velfærdsledelse kræver et opgør med den klassiske oppe fra og ned-ledelsesstil. Vil du som socialpædagogisk leder værne om din arbejdsplads, din lederrolle og dit fag, må du både kunne lede opad, udad, nedad og til siden, siger kommunaldirektør i dette interview.
Læs artiklen.

Lederkonference 2021: Tre værktøjer til at sikre lederens trivsel

Som leder skal man gerne kunne passe på sine medarbejdere og sikre, at de trives. Men hvem passer så på lederne? Og hvem har fokus på lederens psykiske arbejdsmiljø og trivsel? Det var emnet på en workshop, hvor ledelseskonsulent Jan Heiberg introducerede nye værktøjer.
Læs artiklen.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Dit arbejdsmiljø og trivsel som leder

Som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for hele arbejdspladsen. Lederens arbejdsmiljø er også omfattet af arbejdsmiljøloven og er lige så vigtig som medarbejdernes.

Læs mere om bl.a. trivsel i lederrollen og coaching for ledere hos Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø

Vejen til det gode arbejdsmiljø går gennem TRIO'en

Som leder styrker du bedst arbejsmiljøet gennem et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten. Dette samarbejde kaldes TRIO. Bliv klogere på, hvordan I fordeler rollerne i denne video og find øvelser, vejledninger og metoder til TRIO-samarbejde her.

Afskedigelser og sanktioner

Personaleledelse udgør efterhånden en omfattende del af lederens opgaver, hvor afskedigelse og øvrige sanktioner overfor medarbejdere udgør én af de tungere poster. Socialpædagogernes pjece 'Lederens Rolle i Afskedigelser og Sanktioner' er til dig, der skal forberede dig på at gennemføre en afskedigelse eller anden sanktion overfor en medarbejder. 


Pårørendesamarbejde

6 tips til det gode pårørendesamarbejde

Et problematisk forhold til pårørende kan udfordre arbejdslivet for personalet, siger Karin Damhus, der efter mange års lederarbejde på voksenhandicapområdet har etableret en uddannelse i pårørendesamarbejde. Hun giver her sine seks bedste råd til det gode samarbejde med pårørende. 
Læs artiklen.

Frank-Hedegaard.gif

Forstander: Sådan styrker vi samarbejdet med pårørende

På Blindecenter Bredegård i Fredensborg efteruddannes alle medarbejdere for at blive bedre til at samarbejde med pårørende. ’Det giver os en mere ensartet tilgang til det vigtige og nødvendige pårørendesamarbejde’, siger forstander Frank Hedegaard.
Læs artiklen.

Etik og værdier

"Etikken hjælper os med at sætte retning" 

På bostedet Bo-Vejle skærper ledelsen sammen med medarbejderne deres fokus på kerneopgaven og håndteringen af etiske dilemmaer gennem refleksionsværktøjet Det Etiske Landskab .

–Jeg synes, vi er lykkedes med at tale vores kerneopgave ind i projektet om etikken. Vi har i fællesskab defineret kerneopgaven og derfra diskuteret, hvilke fælles etiske refleksioner der er afgørende for at være i tråd med kerneopgaven og vores værdier, siger afdelingsleder Anita Steensgaard Jensen. 
Læs artiklen.

Leder: Fælles værdier skaber stærkere faglig ledelse

Da Hanne Wisler Munk tiltrådte som leder på to botilbud i Ikast-Brande kommune, var dagligdagen præget af etiske gråzoner mellem personalets indflydelse og borgernes selvbestemmelse. Derfor tog hun initiativ til et nyt etisk værdigrundlag, der idag gavner både fagligheden, borgertrivslen og hendes egen lederrolle.

– Medarbejderne har en mere koordineret forståelse af kerneopgaven i dag. Jeg kan mærke, at vi har fået et fælles sprog for tingene, og opstår der tvivlsspørgsmål eller dilemmaer i hverdagen, er det nærliggende, at jeg spørger dem ’hvordan spiller den beslutning, du overvejer, sammen med vores kerneopgave?’ På den måde holder vi hinanden på sporet. 

Læs hvordan Hanne Wisler Munk redefinerede kerneopgaven

Læs mere på sl.dk/ledere