Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Relationsarbejde slider mentalt

Ansatte, der arbejder med at skabe relationer, er mere psykisk belastede i jobbet end andre faggrupper, viser ny analyse

4. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Søvnproblemer, psykisk nedslidning og stress forekommer oftere hos medarbejdere i fag, hvor man arbejder med at skabe relationer til andre mennesker, end i andre faggrupper. Det gælder fx socialpædagoger, lærere og fængselsbetjente, for hvem arbejdet med andre mennesker kan skabe svære psykiske belastninger, viser ny analyse fra tænketanken Cevea. Det skriver Ugebrevet A4.

Noget af det, der særligt belaster de ansatte i de såkaldte relationsfag, er bl.a., at de mangler indflydelse på arbejdets udførelse, og at de udsættes for modsatrettede krav.

– Det er tydeligt, at det er organiseringen af arbejdet, der gør folk syge og dårlige. De føler ikke, at de har mulighed for at bruge deres faglighed og rent faktisk udfylde den rolle, de nu engang har, siger analysechef i Cevea, Frank Skov, til A4.

Analysen bygger på data fra en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemførte i 2012 i en lang række fag.

Vigtigt med indflydelse

Det fremgår også af analysen, at ansatte i relationsfag oftere end i andre fag oplever, at deres arbejdsevne ikke lever op til de psykiske krav på arbejdspladsen, og at arbejdet påvirker dem følelsesmæssigt, når de skal tage stilling til andre menneskers problemer.

Og det er ikke unormalt, at ansatte i disse fag bliver mere psykisk berørt af deres arbejde, fordi de netop arbejder med folk, som befinder sig i vanskelige livssituationer, og hvis liv forandrer sig, hvilket kan være en psykisk belastning for de ansatte.

Sådan forklarer seniorforsker ved NFA, Thomas Clausen, i Ugebrevet A4. Han understreger samtidig, at det derfor er vigtigt, at de ansatte får mulighed for at træffe egne beslutninger på arbejdspladsen:

– Indflydelse på arbejdet er en vigtig faktor for trivslen. Og hvis de ansatte ikke får plads til at kunne lade deres faglighed råde på grund af fastsatte regler, så skaber det frustration og et dårligt arbejdsmiljø.

Analysen viser også, at ansatte i relationsfag i mindre grad end ansatte i fag, hvor man ikke arbejder med mennesker, føler sig retfærdigt behandlet – og en sådan oplevelse kan medvirke til en dårlig stemning på arbejdspladsen og dermed påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt.

Mere stressede

I relationsfag er medarbejderne også oftere stressede end i andre brancher, fremgår det af Ceveas analyse, der har set på forskellige indikatorer for stress som fx følelsen af at være udslidt, træthed, dårlig søvn og mangel på energi i privatlivet. Ifølge analysen har ansatte i relationsfag ofte en usammenhængende søvn. De føler, at arbejdet tager energi fra deres private liv, de er mere trætte efter en typisk arbejdsdag, og de vurderer generelt deres helbred dårligere end ansatte i andre fag.

Men selvom medarbejdere, der arbejder med relationer og mennesker, oftere føler sig stressede, så er det ikke hverken tidspres eller et højere arbejdstempo, der gør udslaget. Det handler derimod om følelsen af, at bureaukrati og regler ofte står i vejen for, at man kan gøre sit arbejde ordentligt. Til A4 siger Frank Skov:

– Hvis man organiserede arbejdsfunktionerne i den offentlige sektor anderledes, så kunne vi få meget mere ud af de her mennesker. Men på grund af en vanvittig dårlig styring og ledelse skaber vi nogle miljøer, som folk ikke trives særlig godt i, og hvor potentialet ikke bliver udnyttet.

Analysen viser også, at selvom ansatte i relationsfag i mindre grad end ansatte i andre fag er bange for at blive arbejdsløse, så er de i stor stil bekymrede for at blive forflyttet mod deres vilje.


Læs hele Ceveas analyse via www.kortlink.dk/kmqx

 

Bliv medlem