Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Vi kommer hele vejen rundt om borgeren

Som tværfagligt team kan socialpædagog Marianne Nielsen og sygeplejerske Maria Zacho Alexandersen hjælpe bosteder i Aarhus Kommune, som oplever udfordringer omkring en borger med udviklingshæmning, og ved mistanke om en psykiatrisk diagnose.

Tina Løvbom Petersen / Foto: Søren Kjeldgaard

12. maj 2022
Sofa m. logo.png
Tilsammen udgør socialpædagog Marianne Nielsen (tv) og sygeplejerske Maria Zacho Alexandersen et særligt Team for Oligofrenipsykiatri i Aarhus Kommune.

Marianne Nielsen, 39 år og socialpædagog i Aktivitetshuset Havkærparken. Indgår i Team for Oligofrenipsykiatri, O-teamet, som kan kontaktes af bosteder i Aarhus Kommune, der oplever udfordringer omkring en borger med udviklingshæmning, og ved mistanke om en psykiatrisk diagnose.