Gå til indhold

Recovery

Jeg lader borgeren tage styringen

At arbejde recovery-orienteret rehabiliterende kræver, at man parkerer sine egne agendaer og meninger for i stedet at rette fokus på borgerens ønsker, håb og drømme. Sådan fortæller socialpædagog Pernille Beck Nielsen, for hvem tilgangen har styrket hendes faglighed

12. april 2023

Artikel
Pernille Beck Nielsen.png (1)
I en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang er troen på, at alle kan komme sig, helt grundlæggende, fortæller socialpædagog Pernille Beck Nielsen.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Som socialpædagog kender Pernille Beck Nielsen alt for godt til, hvor let det er at servere en køreklar løsning for en borger, der er faret vild i livet. Selvom hun i flere år har arbejdet ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, har et efteruddannelsesforløb fået hende til at forstå, hvor vigtigt det er at lytte og være tålmodig.

– Jeg har virkelig måttet lære at sidde mere på mine hænder, siger hun og uddyber: 

– I mit arbejde handler alt nu om at tune ind på, hvad der er vigtigt for den borger, jeg sidder over for – og så ellers parkere mine egne agendaer og meninger. Det er borgerens håb, drømme og ønsker, der er det helt centrale, og jeg har lært at stille mere åbne spørgsmål og vente, til borgeren selv siger noget, siger Pernille Beck Nielsen, som arbejder i GRO, som er en del af socialpsykiatrien i Roskilde Kommune og tilbyder rådgivning, gruppeforløb og recovery-skole.

– Jeg oplever, at de borgere, der kommer til GRO, føler sig hørt og taget alvorligt på en helt anden måde, end de er vant til, fordi vi har fokus på at få borgerens egne ord frem. De er så vant til, at andre fortæller dem, hvad de har brug for – men her oplever de, at de også har noget at skulle have sagt. Det er jo ikke tilfældigt, at vi hedder GRO. Det skal gerne være sådan, at alle, der har været i kontakt med vores tilbud, vokser en lille smule og kan gå ud ad døren igen med troen på, at de er kommet et skridt videre mod det, de går og drømmer om.

Læs også, hvordan de i Rudersdal Kommune sætter borgeren for bordenden.

Fælles uddannelse

Som én af fire partnerskabskommuner i Socialstyrelsens projekt om recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien har Roskilde Kommune prioriteret at bruge projektmidlerne på at udvikle og gennemføre et fælles akademi- og diplomuddannelsesforløb i samarbejde med professionshøjskolen Absalon.

Ca. 200 medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien samt job- og sundhedsområdet i Roskilde Kommune har været på skolebænken for at lære, hvordan man arbejder med recovery og rehabilitering. 

Én af underviserne på forløbet er Nanna Sidsel Møller, der er ansat i GRO som akademisk medarbejder med peer-kompetence og kursusfacilitator i Recoveryskolen.

– Det har været vigtigt i uddannelsesforløbet at vise medarbejderne, at mennesker med psykiske udfordringer kan komme sig, at de har ressourcer, og at det er vigtigt at se det enkelte menneske i hele sin kompleksitet. Jeg har som peerfaglig medarbejder selv personligt oplevet psykiske vanskeligheder, så når jeg underviser, bringer jeg min teoretiske og faglige viden i spil sammen med mine ’levede erfaringer’, siger hun og fortæller, hvorfor uddannelsen har styrket fagligheden:

– Vi har skabt et fælles fagligt fundament, så medarbejdere på tværs af bosteder, sundhedscentre, beskæftigelsen, voksenserviceområdet og GRO nu trækker på de samme værktøjer og den samme viden. Vi vil jo alle gerne kunne hjælpe, motivere og støtte mennesker, så de vokser – og nu er vi i stand til at gøre det sammen og på samme måde på tværs af de forskellige indsatser og aktiviteter, der er i socialpsykiatrien.

De er så vant til, at andre fortæller dem, hvad de har brug for – men her oplever de, at de også har noget at skulle have sagt.

Pernille Beck Nielsen, socialpædagog i GRO
Nanna Sidsel Møller (tv.) er ansat som peer-faglig medarbejder i GRO – Pernille Beck Nielsen som socialpædagog. Begge har nu et fælles fagligt fundament for at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang.

Sagen kort

Mange kommuner og arbejdspladser vurderer selv, at de arbejder recovery-orienteret rehabiliterende. Men samtidig opfatter kommunerne tilgangen meget forskelligt, ligesom det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man som fagperson i praksis tager afsæt i borgerens håb, drømme og ønsker for fremtiden.

For at sikre et fælles fagligt afsæt har Socialstyrelsen sammen med fire kommuner udviklet et koncept og otte principper for, hvordan man i socialpsykiatrien kan arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang – til gavn for borgere med psykiske lidelser. Dette tema giver en kort introduktion til projektet – og eksempler på, hvordan man i praksis arbejder med recovery og rehabilitering i de fire partnerskabskommuner Herning, Randers, Rudersdal og Roskilde.

Læs mere om projektet i 'Et fælles fagligt sprog'

Podcast om recovery

I et afsnit af Socialpædagogernes faglige podcast har vi besøgt Rudersdal Kommune for at høre om deres erfaringer med en recovery-orienteret indsats.

Lyt med – og bliv inspireret til, hvordan du som socialpædagog kan arbejde med borgerens recoveryproces ved at tage udgangspunkt i borgerens behov og målsætninger.
Find den på sl.dk/podcast

Fælles uddannelse

Som én af fire partnerskabskommuner i Socialstyrelsens projekt om recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien har Roskilde Kommune prioriteret at bruge projektmidlerne på at udvikle og gennemføre et fælles akademi- og diplomuddannelsesforløb i samarbejde med professionshøjskolen Absalon.

Ca. 200 medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien samt job- og sundhedsområdet i Roskilde Kommune har været på skolebænken for at lære, hvordan man arbejder med recovery og rehabilitering. 

Én af underviserne på forløbet er Nanna Sidsel Møller, der er ansat i GRO som akademisk medarbejder med peer-kompetence og kursusfacilitator i Recoveryskolen.

– Det har været vigtigt i uddannelsesforløbet at vise medarbejderne, at mennesker med psykiske udfordringer kan komme sig, at de har ressourcer, og at det er vigtigt at se det enkelte menneske i hele sin kompleksitet. Jeg har som peerfaglig medarbejder selv personligt oplevet psykiske vanskeligheder, så når jeg underviser, bringer jeg min teoretiske og faglige viden i spil sammen med mine ’levede erfaringer’, siger hun og fortæller, hvorfor uddannelsen har styrket fagligheden:

– Vi har skabt et fælles fagligt fundament, så medarbejdere på tværs af bosteder, sundhedscentre, beskæftigelsen, voksenserviceområdet og GRO nu trækker på de samme værktøjer og den samme viden. Vi vil jo alle gerne kunne hjælpe, motivere og støtte mennesker, så de vokser – og nu er vi i stand til at gøre det sammen og på samme måde på tværs af de forskellige indsatser og aktiviteter, der er i socialpsykiatrien

Det, at man kan tale højt om det, der er svært, det er med til at afmystificere og gøre det lettere for borgerne at acceptere, hvordan de har det.

Pernille Beck Nielsen, socialpædagog i GRO

Hvad er GRO?

GRO er et tilbud i Roskilde Kommune, hvor voksne med psykiske udfordringer kan møde op direkte fra gaden, og hvor de mødes ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. GRO tilbyder:

Åben rådgivning – et tilbud om støttende samtaler, vejledning og rådgivning til borgere, der oplever, at noget er svært, eller som har nogle udfordringer, som er svære at dele med andre eller påvirker hverdagen.

Gruppeforløb – en blanding af faglige oplæg fra underviseren samt dialog med udgangspunkt i oplægget og deltagernes personlige erfaringer. Gruppen på op til seks deltagere mødes fire tirsdage, og der er også mulighed for at arbejde individuelt med egne mål undervejs.

Recoveryskolen – tilbyder kurser og workshops til borgere, som vil arbejde med sig selv og sin recovery. Der arbejdes med bl.a. relationer, selvværd, drømme, kropslighed, natur og empowerment. Målet er at facilitere en udviklingsproces, hvor deltagerne selv skal finde og gå vejen.

Læs mere om GRO her.

Et trygt rum

I det gamle hus, der ligger i udkanten af Roskilde med den smukkeste udsigt til fjorden, er der gjort meget ud af, at borgerne, der kan opsøge GRO uden at være visiteret eller have lavet en aftale på forhånd, føler sig velkomne. Den fysiske indretning med lyse rum, højt til loftet, kunst på væggene og masser af grønne planter understøtter den faglige tilgang, alle medarbejdere har, fortæller Pernille Beck Nielsen, som selv arbejder med både åben rådgivning og gruppeforløb.

– Vi tilbyder gruppeforløb, hvor borgerne i et trygt og rart rum oplever, at de ikke er alene – og at deres tanker og ønsker faktisk giver mening og betyder noget. Det er ikke terapi, men mere videns- og erfaringsdeling, og det virker normaliserende at møde andre, som også kender til mistrivsel, psykiske vanskeligheder og ensomhed. Det, at man kan tale højt om det, der er svært, er med til at afmystificere og gøre det lettere for borgerne at acceptere, hvordan de har det, siger hun.

Det helt afgørende i indsatserne i GRO er ifølge Nanna Sidsel Møller, at alle medarbejdere møder borgerne med åbenhed og anerkender deres viden og erfaringer:

– Mange borgere har erfaringer med ikke at føle sig mødt i systemet. Men vi er nu alle uddannet i at kunne lytte til, hvad en borger har at fortælle, og reelt interesserer sig for, hvad der bliver sagt. Vi trækker på flere forskellige metoder som fx Åben dialog og narrativ spørgeteknik – og hele tiden har vi fokus på at finde ind til borgerens egne ressourcer, ønsker, drømme og håb.

Bliv medlem