Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Pårørende på tværs - Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle arbejde

Kunne du tænke dig at øge dine kompetencer i tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med pårørende? Det får du rig mulighed for i denne bog.

Hanne Gullestrup

03. nov 2016

Indhold

Bogen belyser det tværprofessionelle samarbejde med pårørende til borgere med komplekse problemstillinger herunder borgere, der enten er for mentalt svækkede til at tale for sig selv, borgere under 18 år eller borgere som er under værgemål.

Formålet med bogen er at styrke velfærdsmedarbejdere i at møde, forstå og rumme pårørende og giver bud på, hvordan velfærdsmedarbejdere kan håndtere sig selv i situationer og konflikter, der ikke findes et endegyldigt svar på. 

Bogens er inddelt i fire overordnede dele:

  • Om velfærdssystem og hverdagssystem: Første del præsenterer bogens begreber og velfærdsystemets udvikling herunder øget tværprofessionalisme. 

  • Om pårørende: Bogens anden del belyser de pårørendes møde med velfærdssystemet og relationer mellem pårørende og borgere. Der belyses i den forbindelse forskellige former for relationer herunder forældre-barn, pårørende til borgere med stigmatiserede lidelser og børn og unge som pårørende. 

  • Om tværprofessionelt samarbejde med pårørende: Bogens tredje del belyser bl.a. de udfordringer og muligheder det tværprofessionelle samarbejde medfører herunder forskellige dilemmaer i velfærdsstrategien. Derudover belyses etik og tillid, det tværprofessionelle samarbejde herunder pårørende som samarbejdspartner i dette arbejde og kommunikation, konflikt og magt. 

  • Om velfærdsteknologi og innovation: I bogens sidste del sættes fokus på innovation - en støttestrategi til den overordnede velfærdsstrategi, der er med til at understøtte velfærdsydelser, så borgerens behov tilgodeses bedst muligt. 

Bogen henvender sig til studerende såvel som fagfolk, der beskæftiger sig med borgere med komplekse problemstillinger og som gerne vil have øget indsigt i pårørendes og borgerens indbyrdes relation, det tværprofessionelle samarbejde og de pårørende som samarbejdspartner. Derudover kan bogen være en støtte til:

  • At støtte pårørende i at støtte borgeren.
  • At støtte pårørende i at støtte sig selv i at være pårørende.
  • At samarbejde tværprofessionelt med den pårørende som ligeværdig samarbejdspartner. 
  • At udvikle sig personligt i retning af større årvågenhed og opmærksomhed i samspillet med andre mennesker.
  • At blive bedre til at kommunikere. 
Find på bibliotek.dk
Munksgaard, 296 sider