Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mit faglige fokus: 'Jeg oversætter verden med tegn'

Når socialpædagog Dorthe Overgaard Pedersen kommunikerer med de døvblinde borgere på botilbuddet Kloden bruger hun taktilt tegnsprog for at oversætte verden for dem. Det kræver en fintfølende faglighed - og en evne til at bevare roen

Jakob Ravn Brinck / Foto: Tor Birk Trads

10. maj 2021
Jorden0028_1128x600.jpg
Fagligt fokus

Hvis man lukker af for sin hørelse, kniber øjnene sammen til en smal sprække og forestiller sig, at man aldrig har mødt den sete og hørte verden, får man måske en vag fornemmelse af, hvordan borgerne på Kloden lever. Sammenligningen kommer med et stort forbehold, for beboerne på det landsdækkende botilbud i Aalborg lever med døvblindhed i forskelligt omfang.

Mens en stor del er helt døve, varierer graden af synsnedsættelse fra total blindhed til forskellige grader af synsrest. Og så har de det til fælles, at langt hovedparten er født med deres dobbelte sansetab.

Det stiller nogle helt særlige krav til personalet på stedet, fortæller Dorthe Overgaard Pedersen, der har arbejdet på Kloden som socialpædagog siden 2013 og har 11 års erfaring fra døvblindeområdet.

- For jeg og mine kolleger er deres øjne og ører. Derfor skal vi både oversætte verden for dem, samtidig med at vi skal forstå og reagere på det, de fortæller os.