Gå til indhold

FOTOREPORTAGE

Fuld fokus på de tabte sanser

På botilbuddet Kloden i Aalborg indebærer arbejdet med de døvblinde borgere en faglighed så fintfølende og specialiseret, at socialpædagogerne kan oversætte kroppens mindste tegn til kommunikation

4. maj 2021

Artikel
Jorden0013_1128x600.jpg
Arbejdet på Kloden forudsætter en dyb specialisering. Derfor bliver alle nye medarbejdere, fastansatte som vikarer, undervist i både visuelt og taktilt tegnsprog. – Vi er deres øjne og ører, derfor skal vi kunne oversætte verden for dem, siger socialpædagog Dorthe Overgaard Pedersen.

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Tor Birk Trads

Gennem tegnsprog og konstant aktiverede sanser forstår socialpædagogerne på Kloden mennesket bag det dobbelte sansetab.

Micha Gyhrs Winkel, der har arbejdet som socialpædagog på Kloden i 18 år, har en døv bror og beherskede tegnsprog, før han talte verbalt. Han kender variationerne i de enkelte borgeres tegn og veksler mellem dem. – En borger har fx opfundet sit eget tegn for rødvin. Det husker jeg, når jeg tilbyder ham vin til maden, mens jeg over for andre bruger det konventionelle tegn for rødvin.
Størstedelen af borgerne er født med deres sansetab. Flere af dem har medfødt rubella syndrom, som kan opstå, hvis moderen bliver smittet med røde hunde tidligt i graviditeten.
Trods sansetabet er borgerne fintfølende og mærker andres sindsstemning øjeblikkeligt. Det kræver ærlighed kollegerne imellem, siger socialpædagog Micha Gyhrs Winkel. – Jeg fortæller, hvis jeg er nedtrykt eller træt. Så kan vi indrette os ud af det.
På Klodens boenhed Jorden er personalet opmærksomme på hvert et tegn på sindsstemning. Bliver et skridt til et tramp? Bliver døren smækket hårdere end normalt? Har et blik ændret sig fra glæde til frustration?
Forståelsesproblemer kan ikke undgås. Men man skal skrue ned for sin usikkerhed, forklarer socialpædagog Dorthe Overgaard Pedersen. – Hvis en borger siger ’25. april’, finder jeg et påskud for at sætte samtalen på pause – og med en kalender eller kollegers hjælp opklarer jeg datoens betydning, før jeg vender tilbage.

Støtte ned i alle detaljer

Kloden er et botilbud i Aalborg under Region Nordjylland for 25 voksne borgere med medfødt døvblindhed. Tilbuddets fire enheder, Jorden, Ilden, Vandet og Luften, er både i faglig tilgang og fysik indretning fokuseret på at give borgere med dobbelt sansetab optimale muligheder for kommunikation og orientering. 

Ud over taktilt tegnsprog kommunikeres der fx også med konkreter, hvor det at lægge en legetøjsbil i en døvblind borgers hånd kan betyde ’køretur’. I den fysiske indretning er noprede ledelinjer på gulvet med til at vise vej, mens gelænderet i de enkelte boenheders gange har et bestemt antal fuger, der markerer, hvilken enhed man befinder sig i.

Læs hvordan socialpædagog Dorthe Overgaard Pedersen arbejder med taktilt tegnsprog på Fagligt Fokus

Ved taktilt tegnsprog ligger sproget i hænderne, kroppen og mimikken, som når socialpædagog Kristian Nørmark fortæller Rune om ugens madplan. Ved at lade sine bevægelser gå over modtagerens hænder og krop viser man sindsstemninger som fx glæde eller frustration.
I tegnsproget på Klodens boenhed Jorden er fyldord som ’er’ og ’og’ skrællet fra. Kun budskabets essens står tilbage. – For mange ord kan give misforståelser. Derfor er fx ’Dig, mig kører nu’ nok til en sætning, forklarer socialpædagog Micha Gyhrs Winkel.
Størstedelen af beboerne på Klodens boenhed Jorden er helt døve, og variationen af synsnedsættelser spænder fra total blindhed til forskellige grader af synsrest – og andre øjendiagnoser. Derfor må socialpædagogerne veksle mellem normalt og taktilt tegnsprog – og hvordan de placerer sig i borgernes synsfelt.
Indretningens grønne islæt er ingen tilfældighed. For grøn er, ligesom rød, en af de mest synlige farver for svagtseende.
Livets store spørgsmål om død og sygdom er ikke ligetil at oversætte taktilt. – Så hvis en borger dør, kan de øvrige få lov at mærke den døde krop og tage afsked, fortæller socialpædagog Dorthe Overgaard Pedersen. Det har hun fået de pårørendes samtykke til.
Mange af Klodens beboere har boet på botilbud siden barndommen, men socialpædagogerne arbejder for at sikre borgernes selvbestemmelse og evnen til at mestre eget liv. Det betyder fx også, at koncerter, biografture og en fadøl i Aalborgs gågade er en del af livet.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Bliv medlem