Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Kort og godt om pædagogisk etik

Hvad er pædagogisk etik? Hvad gør man, når man havner i et etisk dilemma? Hvordan håndterer man de udfordringer og uventede situationer, man møder i det pædagogiske arbejde? De spørgsmål hjælper denne bog med at besvare.

Bo Hejlskov Elvén

17. aug 2020

Indhold

Denne bog er til dig, der arbejder med mennesker. Den handler om, hvilke tanker og følelser der styrer de valg, vi hver især træffer i hverdagen, og den hjælper dig med at håndtere de etiske dilemmaer, du nemt kan havne i, når de mennesker, du arbejder med, ikke gør som forventet.

”Kort & godt om pædagogisk etik” udspringer af et forskningsprojekt om selvbestemmelse og lydighed og overfører disse begreber til genkendelige situationer i det pædagogiske arbejde. Den tager udgangspunkt i specialområdet, men handler om understøttende pædagogik i bred forstand, og henvender sig dermed til alle, der arbejder med børn eller med personer med funktionsnedsættelser.

Vi er alle mennesker, og vi kan havne i både gode og dårlige cirkler. Med denne bog i hånden bliver det lettere at havne i de gode.

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog, konsulent, underviser og efterspurgt foredragsholderbåde i Danmark og i Sverige, hvor han bor – og så er han forfatter til denne bog. Bo arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund, både med hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer konfliktadfærd og modstand mod personalet. Han er forfatter til en række bøger, særligt om low arousal-pædagogik i skoler og børneinstitutioner, i børnefamilien, i psykiatrien og på specialområdet.

Find på bibliotek.dk
Dansk psykologisk forlag