Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme

I denne rapport kan du få indsigt i et projekt som undersøger, hvordan man bedst hjælper mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring.

Knud Ramian

21. apr 2016

Indhold

Denne publikation er et videnskabende netværksprojekt, der søger at udvikle ny praksisnær viden om, hvordan man bedst hjælper mennesker med autisme til at ældes under bedst mulige betingelser og rammer. Et videnskabende netværk er forskellige former for samarbejder mellem praktikere. Formålet er at skabe og dele viden om et bestemt praksisområde. Til dette er der taget udgangspunkt i fem forskellige autismetilbud landet over. 

Projektet fokuserer primært på ændrede hverdage, ændret helbred og ændrede relationer. Det overordnede mål med projektet er gennem metodisk og systematisk undersøgelse af egen praksis at få undersøgt de to grundlæggende spørgsmål:

 

  • Hvad sker der som følge af aldring?
  • Hvad gør vi for at håndtere udfordringerne?

Metode

Som overordnet tilgang er casestudiet anvendt for at kunne udvikle viden, der går i dybden. Det er et forløb på 3½ år, hvor de fem tilbud hver deltager med to projektmedarbejdere og en ekstra medarbejder fra AutismeCenter Region Syddanmark. 

Projektet er struktureret ved indledende seminarer, hvor hver deltager får viden og kendskab til metoder og redskaber. Efterfølgende har projektet gennemgået en undersøgelses- og afprøvningsfase samt evaluerende trin. 

Konklusion

Resultaterne på tværs af projekterne viser blandt andet, at det kan være svært at afgøre, hvornår der er tale om aldersbetingede forandringer. Der er flere faktorer, som spiller ind, herunder ens egen (personen med autisme) samt andres opfattelse af alder, og hvad det medfølger. Derfor skal man være påpasselig med at bruge alder som forklaringsårsag til problemstillinger. 

Derudover viser undersøgelsen også, at det er vigtigt at opretholde den gode og trygge hverdag gennem aldringen. Dog er det yderst individuelt, hvornår rammerne er gode og trygge for personerne med autisme. Derfor er det afgørende, at personalet og andre relevante personer undersøger, hvad den enkelte person ønsker og ser som trygt. Dette vil kræve omhyggelige observationer, samtaler og forsøg.  

Erfaringerne fra disse projekter kan altså bruges som inspiration, men kan ikke uden videre overføres til andre personer under andre vilkår. 

Download PDF
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 60 sider