Gå til indhold

Faglig selskab om: Mennesker med sindslidelser

Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde samt styrkelsen af social-, rets- og behandlingspsykiatrien. Selskabet er desuden et fælles rum, hvor du kan udveksle og debattere metoder, fag, udvikling og tendenser på området.

Ligesom de øvrige selskaber arrangerer Fagligt selskab om mennesker sindslidelser en årlig konference og to temamøder.

Aktiviteterne bliver tilrettelagt i en koordinationsgruppe, som består af 10 medlemmer.

Det er Socialpædagogernes kredse, som udpeger de enkelte medlemmer af koordinationsgruppen.

Selskabets medlemmer

Selskabets medlemmer arbejder med børn, unge og voksne med psykisk lidelse og/eller sygdom. Nogle medlemmer arbejder med en målgruppe, der har en forvarings- eller behandlingsdom på retspsykiatriske eller sikrede psykiatriske afdelinger.

Derudover er der en stor gruppe i selskabet, der arbejder i kommunale tilbud med mennesker med psykiske lidelser, bl.a. på botilbud eller i borgerens eget hjem.

Formålet med den socialpædagogiske indsats er at stabilisere og forbedre borgerens hverdag og livssituation.

Bliv medlem