Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Faglig selskab om: Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder

Fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder udbreder viden om det socialpædagogiske arbejde samt styrkelsen af indsatsen i boenheder – enten eget hjem eller botilbud – for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Selskabet er desuden et fælles rum, hvor du kan udveksle og debattere metoder, fag, udvikling og tendenser på området.

Fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder arrangerer en årlig konference og to temamøder.

Aktiviteterne bliver tilrettelagt i en koordinationsgruppe, som består af 10 medlemmer.

Det er Socialpædagogernes kredse, som udpeger de enkelte medlemmer af koordinationsgruppen.

Selskabets medlemmer

Medlemmerne af selskabet arbejder ofte på botilbud, i opgangsfællesskaber, hjemme hos borgeren, i bo- og naboskaber, i  autismecentre, i ungdomsfællesskaber mv.

Medlemmerne er specialiseret i at give varig støtte og hjælp til at styrke borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og udvikling og understøtte, at borgeren får en meningsfuld hverdag i hjemlige rammer – og samtidig arbejde under myndighedernes rammer og vilkår.

Det kræver en særlig faglighed og viden om voksne mennesker med funktionsnedsættelser.

Bliv medlem