Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Faglig selskab om: Marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker

Dit faglige selskab arbejder for at udbrede viden om det socialpædagogiske arbejde med marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker.

Selskabet er desuden et fælles rum, hvor du kan udveksle og debattere metoder, fag, udvikling og tendenser på området.

Fagligt selskab om marginaliserede og mennesker med rusmiddelproblematikker arrangerer en årlig konference og to temamøder.

Aktiviteterne bliver tilrettelagt i en koordinationsgruppe, som består af 10 medlemmer.

Det er Socialpædagogernes kredse, som udpeger de enkelte medlemmer af koordinationsgruppen.

Selskabets medlemmer

Medlemmerne af dette selskab arbejder med mennesker, der er på vej, eller allerede er i en meget ustabil livssituation. Det vil ofte være mennesker, der er i, eller er på vej i hjemløshed, har rusmiddelafhængighed eller har behov for ophold på krisecenter.

En stor del af målgruppen for de socialpædagogiske indsatser er ofte kendetegnet ved flere, samtidige udfordringer, fx en sindslidelse og et rusmiddelbrug, et manglende forsørgelsesgrundlag, hjemløshed og/eller at erhverve sig ved prostitution.

En gruppe af medlemmerne er ansat i indsatser overfor brugere og misbrugere af stoffer og alkohol, eller borgere med andre typer af afhængighed.

Den socialpædagogiske specialviden handler i høj grad om, hvordan borgerens livssituation stabiliseres eller forbedres.

Bliv medlem