Gå til indhold

E-læringskursus i neuropædagogik

Styrk dine faglige kompetencer med dette e-læringskursus i neuropædagogik

E-LÆRING - NEUROPÆDAGOGIK

Neuropædagogik er anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og indsatser tager udgangspunkt i viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder.
På e-læringskurset i neuropædagogik får du viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne. 

Dine undervisere er Bente Juul og Susanne Bommelund, Hjerneskadecentret i Odense

 • Hvad? E-læring om neuropædagogik – styrk dine faglige kompetencer, når det passer dig.
 • Hvordan? E-læring bestående af teoretiske tekster og videoer, samt små quizzer og refleksionsøvelser. Afsæt ca. 3-4 timer til at gennemføre al e-læringen.
 • Udbytte? Gennem e-læringen får du grundlæggende viden om neuropædagogik – herunder viden om hjernen, forståelse for anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis, og neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne.
 • Pris? Gratis for medlemmer af Socialpædagogerne (se evt. FAQ)
TAG E-LÆRING OM NEUROPÆDAGOGIK

Modul 1 giver et indblik i neurologi og neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør. 

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Hjernens overordnede funktioner
 • Dysfunktioner i hjernen og neuroplasticitet
 • Arousal og hjernens stresssystem
 • Hjernens sansesystem
 • Eksekutive funktioner og betydningen i forhold til regulering af følelser og adfærd
 • Anvendelsen af viden om hjernen og kognitive udfordringer i forhold til konkrete læringscases. 

Modul 2 giver en forståelse for den neuropædagogiske tankegang. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed, og hvad borgeren har med sig i 'sin livsrygsæk'. Derudover får du viden om konkrete neuropædagogiske værktøjer, der er direkte anvendelige i hverdagen. 

På e-læringsmodulet får du:

 • Viden om, hvad neuropædagogik er
 • Indblik i udredningsblomsten og refleksionsmodeller til arbejdet med analyse og forståelse for borgerens vanskeligheder og adfærd
 • Forståelse for det at arbejde med borgerens motivation i forhold til opstilling af mål
 • Indsigt i den neuropædagogiske tilgang og dine kasketter som socialpædagog
 • Konkrete bud på værktøjer og inspiration til, hvordan du omsætter principperne i neuropædagogik til neuropædagogisk praksis.
 • Viden om brugen af analysemodellen i kortlægningen af borgerens behov og personalets tilgange med afsæt i konkrete læringscases. 

Modul 3 giver viden om spejlneuroner samt hjernetræthed. To væsentlige aspekter, der har generel og stor betydning for funktionsniveauet for mennesker med kognitive forstyrrelser. Desuden introduceres en model, der gør det let at skabe forandringsprocesser og implementere neuropædagogik i egen praksis.  

På e-læringsmodulet får du viden om:

 • Spejlneuronernes og empatiens betydning for menneskets relationelle adfærd, og hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, at vi spejler hinanden.
 • Viden om hjernetræthed, som er karakteristisk for mennesker med kognitive forstyrrelser.
 • En introduktion til konkrete redskaber til arbejdet med energiforvaltning med borgeren.
 • En praksismodel til implementering af neurofaglige strategier. 
Bliv medlem