Gå til indhold

vilkår

Nu får flere lov til at bijobbe

Nye regler om bijob gør op med klausuler i ansættelseskontrakten, som forhindrer medarbejdere i at bijobbe – i hvert fald i nogle tilfælde. Læs her hvad der gælder

9. juni 2024

Artikel

Om man kalder det bijob, bibeskæftigelse eller sideløbende ansættelse kommer ud på et. Det er betegnelser for det samme, nemlig der hvor du ved siden af dit primære job også har job af mindre omfang hos en anden arbejdsgiver.

Nogle privatansatte medlemmer har hidtil ikke haft mulighed for at bijobbe, fordi en klausul i deres kontrakt hindrer dem i at tage bijob. Men det er der ændret på, for sådanne klausuler kan nu være ugyldige.

Ændringen skyldes en ny lov om ansættelsesbeviser, som trådte i kraft sidste år. I loven står, at din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må hindre dig i at tage bibeskæftigelse, så længe du fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den arbejdstid, der på forhånd er aftalt med din primære arbejdsgiver.

Der er dog undtagelser. Ovenstående gælder ikke, hvis der er omstændigheder ved bibeskæftigelsen som er uforeneligt med dit primære job. Det kan være hensyn til sundhed og sikkerhed, at undgå interessekonflikter og beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Kontakt din kreds

Socialpædagogerne anbefaler derfor, at du får din hovedarbejdsgivers godkendelse af din bibeskæftigelse inden du går i gang. Hvis din arbejdsgiver ikke vil tillade dig at påtage dig bibeskæftigelse, så kontakt din kreds. Din kreds kan så hjælpe med at vurdere, om din arbejdsgiver handler lovligt. Hvis det viser sig, at din arbejdsgiver ikke har ret i at hindre dig bibeskæftigelse, kan kredsen hjælpe dig med at agere overfor din arbejdsgiver. 

Bliv medlem