Gå til indhold

Guide: 5 praktiske tips til EU-valget

Siden 2016 har mennesker med udviklingshandicap under værgemål haft mulighed for at stemme til Europaparlamentsvalget. Her er en kort guide til dig, som skal støtte borgere i forbindelse med valget

3. juni 2024

Artikel
Sådan hjælper du borgere med udviklingshandicap med at stemme

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Værd at vide om det praktiske i forbindelse med afstemning til EU-valget:

1) Hjælp til at stemme

Hvis man har brug for hjælp til at sætte sit kryds, har man ret til at få en personlig hjælper med i stemmeboksen. Det kan være en socialpædagog, et familiemedlem eller en anden person efter eget valg. Samtidig skal der være en valgtilforordnet eller anden myndighedsperson til stede. Man kan også få hjælp af to valgtilforordnede/valgstyrere på valgstedet i stedet for en personlig hjælper.

2) Hjælpemidler i stemmeboksen

På mindst et valgsted i kommunen skal der være adgang til et stemmerum med særlige hjælpemidler: Et hæve-sænke-bord, hvor der er plads til en kørestol, en ikke-håndholdt lup og et forstørrelsesapparat. Vælgeren har også mulighed for at medbringe egne hjælpemidler (fx lup eller særligt skriveredskab) ved stemmeafgivningen. Stemmerummet skal desuden være stort nok til, at der kan være flere personer i rummet, herunder en kørestolsbruger.

3) Stem uden for boksen

Hvis det er umuligt at være fysisk til stede i stemmeboksen, har man mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet eller fx fra en bil, hvis man af særlige årsager ikke kan komme ind. Også dette vil de valgtilforordnede hjælpe med.

4) Brevstemme hjemmefra

Borgere, der bor på botilbud, i beskyttet bolig eller lignende, kan brevstemme herfra.  Kommunen skal sørge for, at der kommer valgtilforordnede til botilbuddet/institutionen, som udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer borgerens stemme. Kommunen kan udpege en ansat blandt personalet som den ene. Også her kan man få hjælp af en person efter eget valg.

5) Tavshedspligt

Som personlig hjælper har man tavshedspligt om, hvad borgeren har stemt, og om han eller hun overhovedet har stemt. Man må heller ikke give råd om, hvem der skal stemmes på eller opfordre borgeren til at stemme på et bestemt parti eller kandidat.  Det samme gælder de myndighedspersoner, der hjælper med at stemme.

Her finder du en letlæst introduktion til EU-valget: Letlæst (europa.eu)

Bliv medlem