Gå til indhold

Plejefamilie

Sådan er du dækket af lønforsikringen

Med Socialpædagogernes lønforsikring kan du som familieplejer få dækket 80 pct. af din løn/vederlag, hvis du kommer ud for ledighed. Her gennemgår Elisabeth Svarrer, der er Socialpædagogernes forsikringsfaglige ansvarlige, reglerne for familieplejere

24. maj 2024

Artikel
colourbox-mønter.jpg (1)

Når du både er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse, er du automatisk omfattet af Socialpædagogernes lønforsikring. Lønforsikringen supplerer dagpengene og sikrer 80 pct. af din hidtidige løn i op til seks måneder, hvis du bliver opsagt.

Du har ret til udbetaling af lønforsikring, hvis du:

 • har været medlem og betalt til lønforsikringen i ét år før udbetaling.
 • har været i arbejde i ét år før udbetaling og er dagpengeberettiget.
 • er opsagt eller på anden måde ufrivilligt ledig.
 • har en månedsløn på mindst 24.579 kr.

Optjening af dagpengeret

Som familieplejer (eller aflastningsfamilie) har du samme ret til dagpenge som alle andre lønmodtagere. Det betyder, at du normalt kan få dagpenge, når du har en kontrakt med kommunen, som indeholder et opsigelsesvarsel, og dine vederlag er skattepligtig indkomst. Desuden skal du opfylde en række betingelser:

 • Du skal have været medlem af a-kassen i 1 år.
 • Du skal som hovedregel være opsagt af kommunen. Du er derimod selvforskyldt ledig, hvis du fx selv har opsagt plejeforholdet. Så får du karantæne, som skal overstås, før du kan få dagpenge. Og du kan ikke få udbetalt lønforsikring, før du har optjent en ny dagpengeret.
 • Du skal være tilstrækkeligt jobsøgende – om nødvendigt også uden for familieplejeområdet.
 • Du skal kunne dokumentere en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er det, man kalder Indkomstkravet. Indkomstkravet betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en lønindkomst på mindst 263.232 kr. inden for de sidste tre år forud for ledigheden. For deltidsforsikrede er kravet en lønindkomst på mindst 175.488 kr. Der er et indkomstloft på 21.936 kr. per måned, som kan anvendes til opfyldelse af indkomstkravet. Det vil sige, at man med 5 vederlag i en periode på 12 måneder har opfyldt indkomstkravet som fuldtidsforsikret.

Beregning af dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats på baggrund af dine 12 bedste lønmåneder inden for de seneste 2 år. Du vil få udbetalt dagpenge med den højeste sats, hvis du har haft en lønindkomst på mindst 24.588 kr. pr. måned. Med andre ord vil du få udbetalt maksimale dagpenge, som udgør 20.359 kr. pr. måned, hvis du i mindst 12 måneder er blevet aflønnet med 6 vederlag eller mere.

Det er kun din løn, som indgår i beregningen. Det vil sige, at hverken de omkostningsdækkende ydelser eller dækning af engangsudgifter regnes med.

Beregning af lønforsikring

Socialpædagogernes lønforsikring sikrer dig sammen med dagpengene 80 % af din hidtidige løn. Det vil sige, at hvis du har været aflønnet med fx 8 vederlag (39.126 kr.), får du alt i alt 31.301 kr. Du får nemlig 20.359 kr. i dagpenge og 10.942 kr. fra lønforsikringen.

Bemærk, at du ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønforsikring. Derfor modregnes der 8 % arbejdsmarkedsbidrag, før vi finder 80 %-niveauet.

Det er dine samlede vederlag, vi tager med i beregningen. Det betyder, at hvis du har flere plejebørn – og dermed flere kontrakter, der fastsætter dine vederlags størrelse for hvert enkelt plejebarn – tages de alle med i beregningen.

Har du været lønnet med 5 vederlag eller derunder – og ikke haft anden lønindkomst – kan du desværre ikke få udbetalt lønforsikring. Det skyldes, at dagpengene allerede dækker 90 % af din hidtidige løn, og reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven hindrer en højere dækning.

LÆS OGSÅ: Lønforsikring gav Marlene mere end 15.000 kr.

Ret til forhøjet dagpengesats

Nogle, men langt fra alle ledige familieplejere, kan være berettiget til en forhøjet dagpengesats på op til 24.199 kr. de første 3 måneders ledighed. For at få den forhøjede dagpengesats skal man:

 • have været uafbrudt medlem af en a-kasse i min. 4 år forud for, at man melder sig ledig.
 • opfylde et beskæftigelses- eller indkomstkrav inden for 3 år, hvor du som fuldtidsforsikret skal have arbejdet mindst 3.848 timer eller tjent 526.464 kr. Som deltidsforsikret er det mindst 3.120 timer eller 350.976 kr. inden for de seneste 3 år.
 • have ret til en beregnet dagpengesats, som er højere end den sædvanlige 100% dagpengesats (den er aktuelt 20.359 kr.)

Hvis du har ret til en forhøjet dagpengesats, bliver din lønforsikring tilsvarende lidt mindre i perioden. Det skyldes regler i arbejdsløshedsforsikringsloven. Hvis du er ledig i mere end 3 måneder, vil du fortsat få dækket 80% af din tidligere løn. Her vil lønforsikringsbeløbet være højere og dagpengene lavere.

Når du stadig har andre plejebørn

Hvis én af dine plejeopgaver bliver opsagt, men du fortsat har et andet plejebarn, kan du få supplerende dagpenge, hvis plejebarnet på ingen måde er til hinder for, at du kan påtage dig andet arbejde på fuld tid. Det vil fx sige, at du har pasning til barnet i form af skole og fritidsordning eller børnehave. Det er også et krav, at der ikke er aftalt særlige vilkår i plejekontrakten om, at du fx kun må påtage dig deltidsarbejde ved siden af dit arbejde som familiepleje.

Hvis du har ret til supplerende dagpenge, kan du også få supplerende lønforsikring. Det beregner man på følgende måde:

Først og fremmest skal dit arbejde som familieplejer modregnes i dagpengeudbetalingen. Det gør man ved at omregne dine vederlag med en bestemt faktor på 277,76 kr. Får du fx 2 vederlag (9.781 kr. pr. måned), skal vi modregne (9.781/277,76) 35,21 timer pr. måned i udbetalingen af dagpenge.

Dernæst beregner man, hvor mange timer du skal have udbetalt dagpenge og lønforsikring. Ved fuld ledighed får du udbetalt 160,33 timers dagpenge og lønforsikring. Hvis vi igen forestiller os, at du får 2 vederlag for en plejeopgave, vil man efter modregning af de 2 vederlag få udbetalt dagpenge og lønforsikring for 125,12 timer (160,33-35,21).

Det kan være svært med så mange tal. Så her følger et eksempel på supplerende dagpenge til en familieplejer, som forud for sin ledighed blev aflønnet med 8 vederlag (39.126 kr. pr. måned). Familieplejeren modtager stadig 2 vederlag (9.781 kr. pr. måned) for et andet plejebarn:

Plejevederlag                             

9.781 kr.

(2 vederlag)

Dagpenge                                   

15.888 kr.

(125,12 dagpengetimer)

Lønforsikring                              

8.539 kr.

(125,12 lønforsikringstimer)

I alt                                               

34.208 kr.

(samlet indkomst i måneden)

Vi anbefaler, at du kontakter a-kassen for at få svar på, hvordan regnestykket ser ud for netop dig.

Bliv medlem