Gå til indhold

Reform

Ny aftale slår fast: Socialpædagogisk faglighed er kernen i sociale tilbud

Der er i den grad brug for den nye aftale, som regeringen og flere partier har landet om en reform af det specialiserede socialområde. Sådan lyder reaktionen fra Socialpædagogernes formand Benny Andersen, der har været med i samarbejdsforummet Sammen om Handicap, som aftalen udspringer af.

2. maj 2024

Artikel
Torsdag kunne regeringen sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre præsentere en ny aftale om en reform af det specialiserede socialområde. En aftale, der lægger vigtige spor for socialområdet.

Forfattere: Lea Holtze og Malene Dreyer

– For første gang har vi en politisk aftale, hvor det tydeligt fremgår, at det er den socialpædagogiske faglighed, som er kernefagligheden på sociale tilbud – og også skal være det i fremtiden. Sådan siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen om den nye aftale, som regeringen og flere partier har landet om en reform af det specialiserede socialområde.

Aftalen blev torsdag eftermiddag præsenteret af regeringen sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Og den udspringer af drøftelser, som Socialpædagogerne har været en del af i samarbejdsforummet Sammen om Handicap.

Med aftalen begynder vi med at sætte fokus på behovet for et uddannelseskrav, der sikrer høj socialpædagogisk faglighed på de sikrede tilbud

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Ingen låses inde

Aftalen rummer alt i alt 25 initiativer. De skal danne grundlag for de kommende års drøftelser i Sammen om Handicap og aftalekredsen, heriblandt: En specialeplanlægning på handicapområdet og takstmodel for hele det specialiserede socialområde, et uddannelseskrav på sikrede tilbud, en forenklet og mere tillidsbaseret visitation til hjælpemidler og en revision af magtanvendelsesreglerne.

De seneste uger har der været en vis blæst i medierne omkring aftalen. Derfor glæder det Benny Andersen, at der er ryddet ud i de værste tidsler i lovforslaget om nye magtanvendelsesregler – især at forslaget om indelåsning af borgere i eget hjem bliver taget helt ud.

– Med den rette socialpædagogiske faglighed skal magtanvendelser jo helst helt undgås, siger han.

Specialeplan på vej

Desuden glæder Benny Andersen sig over, at regeringen og partierne bag aftalen er blevet enige om at indføre en specialeplan på det specialiserede socialområde.

Socialpædagogerne har i mange år arbejdet for at få en national specialeplan, der skal sikre en opbygning og udvikling af specialiserede faglige miljøer på socialområdet. Og den skal sikre, at borgere på det højt specialiserede område kan få den rette faglige støtte, uanset hvor i landet de bor.

– Der er brug for at styrke indsatsen over for mennesker med svære og komplekse handicap og sikre, at de får den rette faglige støtte. Det handler grundlæggende om at skabe livskvalitet og gøre op med ulighed i livsmuligheder, siger han.

KORT OM AFTALEN

Den politiske aftale, der nu er indgået, er udviklet i dialog med parterne i Sammen om Handicap, som udover Socialpædagogerne består af Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, KL, Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS) og Selveje Danmark.

Sammen om Handicap er et samarbejdsforum, som blev nedsat af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i august 2023, som har til formål at diskutere løsninger på store socialpolitiske udfordringer på tværs af regeringen, kommuner, regioner, faglige organisationer og handicaporganisationer

Formålet med den nye politiske aftale er dels at sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed, som skal bidrage til at reducere udgifterne i kommunerne, og sikre økonomisk gennemsigtighed. Og dels at sikre høj kvalitet i udviklingen af handicapområdet med fokus på forebyggelse, udvikling og trivsel samt at understøtte mennesker med handicap i at deltage i samfundet.

Bliv medlem