Gå til indhold

Botilbud bruger LA2u til at forebygge magtanvendelser

Efter et påbud fra Socialtilsynet har botilbuddet Agerbækhuse taget kampen op for at skabe en kulturforandring, som både forebygger magtanvendelser og skaber trivsel blandt medarbejderne.

8. maj 2024

Artikel
Leder Berit Hastrup (tv) og udviklingsmedarbejder Gila Javanmiri implementerer metoden LA2u på deres arbejdsplads Agerbækhuse for at forebygge magtanvendelser.

Forfatter: Malene Dreyer

’I har ikke godt nok styr på indberetningerne, og medarbejderne mangler viden om magtanvendelsesreglerne’. Sådan lød det i det påbud fra Socialstilsynet, som botilbuddet Agerbækhuse fik i sommeren 2023.

Agerbækhuse er et botilbud for voksne med svær udviklingshæmning både fysisk, psykisk og kognitivt. Og her har tilbudsleder Berit Hastrup Petersen som konsekvens af påbuddet valgt at søsætte et forløb, der skal sikre, at alle medarbejdere både har tilstrækkelig viden om magtanvendelser – og arbejder ud fra et fælles vidensgrundlag.

I samarbejde med Socialstyrelsen er botilbuddet derfor i gang med at implementere et LA2u-projekt (Low Arousal 2 understøttet). En metode, der netop er udviklet til at forebygge magtanvendelser.

– Medarbejderne udfylder trivselsplaner, tryghedsplaner og læringsplaner for at forebygge, håndtere og lære. Det giver rigtig god mening, fordi LA2u-metoden og tilgangen både forebygger mistrivsel og inddrager borgerens perspektiv, siger Berit Hastrup.

Borgerens perspektiv

Socialpædagog og udviklingsmedarbejder Gila Javanmiri står i spidsen forLA2u-forløbet.

– I LA2u har man bl.a. fokus på borgerens indefra-perspektiv. Det handler om, at man som medarbejder sætter sig ind i, hvad borgeren ønsker, tænker og kan lide. Den tilgang kan bruges, når man fx står i en hygiejnesituation og møder modvilje fra borgeren. Alt skal jo prøves, før man griber til magtanvendelse – så her kan man fx reflektere over: hvad er borgerens interesser? Hvad kan han/hun godt lide? Kan vi prøve med afledning – eller er der en særlig bamse vi skal hente, forklarer Gila Javanmiri.

Som en del af indsatsen får Agerbækhuse i løbet af foråret besøg af et rejsehold fra Socialstyrelsen, der kommer med et skræddersyet undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i konkrete situationer med botilbuddets specifikke borgergruppe og de gråzoner, der kan være på spil i dagligdagen.

Deltag i e-læring om LA2

E-læring og webinar
Netop nu udbyder Socialpædagogerne et digitalt undervisningsforløb til medlemmer om low arousal/LA2. Du kan deltage i et e-læringsforløb eller i et webinar. Det foregår i maj. Læs mere om tilbuddet og tilmeld dig: E-læring og webinarer om Low arousal (sl.dk)

Podcast
Lyt dig klogere på begreber som: det tilstræbte indefra-perspektiv, trivselsøer og nøgleordslytning i vores podcastepisode, hvor Trine Uhrskov fortæller mere om LA2u. Du finder den her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

Refleksionsværktøj
I forlængelse af podcasten om LA2u har vi udviklet et refleksionsværktøj med spørgsmål, som kan bruges til at sætte gang i den faglige snak og refleksioner om metoden. Download værktøjet her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

– Forståelsen af magtanvendelse og socialfaglighed skal hænge sammen, så vi sikrer os, at vi ikke overskrider borgerens selvbestemmelsesret. Jo mere vi lytter og fokuser på borgerens indefra-perspektiv, jo bedre,

Gila Javanmiri

Udfordrer egne normer og værdier

Det skærpede fokus på borgerens perspektiv har også fået medarbejderne til at reflektere over, hvad begrebet magtanvendelse dækker over. At det ikke blot er fysisk fastholdelse, men også indgreb i selvbestemmelsesretten.

– Der har været en stor udskiftning i personalegruppen, og meget viden er gået tabt. Det har ført til et skred, hvor nogle medarbejdere med deres bedste vilje arbejder efter egne normer og værdier i relationen med borgerne. Det kan fx være en borger, der sidder med sin iPad under aftensmaden, og hvor medarbejderen så siger: ’den skal du da ikke sidde med midt i maden, den tager jeg lige’. Men borgeren må godt sidde med sin iPad, hvis det giver mening for borgeren, siger Berit Hastrup.

Selvom medarbejderen handler i bedste mening, er det væsentligt at få flyttet fokus over på borgerens ret til at leve sit liv efter egne ønsker og drømme og give borgeren sin egen stemme, forklarer Gila Javanmiri.

– Forståelsen af magtanvendelse og socialfaglighed skal hænge sammen, så vi sikrer os, at vi ikke overskrider borgerens selvbestemmelsesret. Jo mere vi lytter og fokuser på borgerens indefra-perspektiv, jo bedre, siger hun og fortæller, at når borgeren er i fokus, og medarbejdernes viden om borgerne kommer i spil, så spirer kreativiteten.

– Når vi sidder i undervisningsrummet, kommer der mange ideer frem om, hvad vi også kan gøre. Vi har en dialog om, hvad vi gør helt ned i detaljen i de enkelte situationer, og vi taler om, hvordan ’værktøjskassen’ er i forhold til den enkelte borger, siger Gila Javanmiri.

Registreringer sluger tid

Mens indsatsen for at nedbringe magtanvendelser er i fuld gang, peger Berit Hastrup på en bureaukratisk knast i magtanvendelsesreglerne, som trækker ressourcer fra kerneopgaven på Agerbækhuse.  

– Det opleves frustrerende med de mange daglige registreringer på stofseler mm., som vi har forhåndsgodkendelse til, men som alligevel skal registreres op til 6-10 gange om dagen. Tiden går med at udfylde indberetningsskemaer. Det er dyrebar tid, der går fra borgerne. Det æder os op. Vi har rigtig mange magtanvendelser på den bekostning, siger tilbudslederen.

Bliv medlem