Gå til indhold

OK24

Studerende eller nyuddannet: Det betyder resultatet for dig

Overenskomstforhandlingerne om socialpædagogers løn- og ansættelsesvilkår de næste to år er landet. Og afstemningen om resultatet er i fuld gang. Her kan du blive klogere på, hvad resultatet betyder for dig som studerende eller nyuddannet, før du stemmer

4. april 2024

Artikel
Banner arbejdsliv og løn.png
Vi har samlet resultaterne af OK24, der specifikt gælder studerende og nyuddannede, så du har det bedst mulige udgangspunkt for at tage stilling, før du stemmer om resultatet.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

Hvor meget stiger studerende i løn? Hvor mange flere ugers barsel kan fædre få? Og hvor stor er grundlønsstigningen for nyuddannede?  

Vi har samlet nogle af resultaterne af OK24, der specifikt gælder studerende og nyuddannede, så du har det bedst mulige udgangspunkt for at tage stilling, før du stemmer om resultatet.

REALLØNSFREMGANG TIL ALLE

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,53 pct. og alle kommunalt ansatte på 6,51 pct. over to år. Det gælder også for dig, der er i lønnet praktik eller er nyuddannet.  

Det er forventningen, at prisstigningerne generelt i samfundet vil være på 4,34 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan du se frem til en reallønsfremgang. 

Den første lønstigning gælder allerede per 1. april 2024, hvor lønnen stiger 4 pct. Idet afstemningen om OK24 først slutter den 11. april, vil det blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.  

Studerende:

Ud over det generelle lønløft har Socialpædagogerne prioriteret et markant lønløft til studerende i lønnet praktik ved organisationsforhandlingerne med arbejdsgiverne: 

  • 655 kr. om måneden på det kommunale område 
  • 1.000 kr. om måneden på det regionale område 

Med den lønstigning er der næsten sket en udligning mellem specialiseringerne, idet lønforskellen mellem specialiseringerne er blevet minimeret til 93 kr. 

Nyuddannede:

Er du nyuddannet på døgnområdet, eller har du udsigt til snart at blive det? Så kan du se frem til at nyuddannede på døgnområdet i kommuner stiger godt 4.000 kr. om måneden i grundløn, inkl. pension. Og nyuddannede på døgnområdet i regioner kan se frem til en grundlønsstigning på ca. 4.300 kr. inkl. pension. Det er nemlig aftalt, at: 

Ud over de generelle lønstigninger får socialpædagoger i basisstillinger forhøjet deres grundlønstillæg med 450 kr. årligt i regioner og med 500 kr. årligt i kommuner.   

Oven i lønstigningerne fra OK24 kommer det historiske lønløft til socialpædagoger i trepartsaftalen, som kommunalt og regionalt ansatte socialpædagoger på døgnoverenskomsten er omfattet af, på ca. 1800 kr. om måneden i generelt lønløft. Som en del af trepartsaftalen blev der også afsat 700 kr. om måneden for arbejde på skæve tidspunkter. De penge kommer dig til gode, hvis du arbejder om aftenen, natten eller i weekenden, ved at særydelserne for arbejde på skæve tider er blevet forhøjet.   

Socialpædagoger i basisstillinger i kommuner får desuden hævet deres pension fra 14,2 til 14,95 pct., mens socialpædagoger i basisstillinger i regioner får hævet deres pension til 15 pct. Det kan måske være svært at forholde sig til pension, når man står i begyndelsen af sit arbejdsliv. Men pension er også løn, som du bare får senere i livet.  

Nyuddannede på andre overenskomster:

Er du nyuddannet, men ansat på en af Socialpædagogernes andre overenskomster – dvs. uden for døgnområdet i regioner eller kommuner kan du se resultaterne af OK24 for lige netop dit område her.

ANDRE FORDELE

Studerende:

Barsel

Pædagogstuderende får ret til at gå på barsel 8 uger før termin fra den 1. april 2025.

Ferie 

Der er i overenskomsten skabt opmærksomhed omkring muligheden for forskudsferie med løn ved ferielukning – dvs. at du kan holde ferie på forskud, hvis din arbejdsplads holder ferielukket, selvom du ikke har opsparet ferie endnu. 

Nyuddannede:

Opsparing af frihed 

Der bliver etableret en opsparingskonto til dig, hvor du kan spare op til frihed i op til 15 dage (tre uger i alt). Opsparingen kan bestå af afspadsering fra over- og merarbejde samt 6. ferieuge. 

Barsel 

Fars/medmors øremærkede barsel med løn udvides med tre uger, så faren/medmoren fremover har 10 ugers øremærket forældreorlov med løn. 

Forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforælder), får ret til 10 ugers ekstra orlov med løn. 

Forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) får ret til 13 ugers ekstra orlov med løn til hver forælder. 

Se flere resultater af OK24

NU SKAL DU STEMME

Nu skal du stemme om resultatet. Din stemme er vigtig, for det gælder dit arbejdsliv. Socialpædagogernes hovedbestyrelse og PLS’ hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer JA. 
 
Afstemningen løber frem til den 11. april kl. 12. Du stemmer på sl.dk/mitsl, hvor du logger ind med MitID. 
 
Hvis du har problemer med at få adgang til afstemningen, såkontakt din kreds. 

STEM HER

Bliv medlem