Gå til indhold

TRIO-samarbejde

Som TRIO sætter vi den faglige retning

I februar modtog botilbuddet Farupvej 8C en pris for at have skabt et godt arbejdsmiljø og nedbragt antallet af grænseoverskridende hændelser markant. Nøglepersonerne i det systematiske arbejde er bostedets TRIO – læs her, hvordan de med et tæt samarbejde har skabt en fælles faglig retning

17. april 2024

Artikel
TRIO Farupvej 8C.png
På Botilbuddet Farupvej 8C i Ribe har en TRIO bestående af fra venstre AMR Hans Henrik Schmidt, tilbudsleder Patrick Hougaard og TR Peter Hegelund været med til at sætte en ny faglig retning.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Michael Drost-Hansen

4.875 grænseoverskridende hændelser blev der registreret i 2018 på Farupvej 8C – et botilbud til 12 voksne med udviklingshandicap med forskellige psykiatriske tillægsdiagnoser. Det svarer til, at hver medarbejder  udsættes for spyt, spark, skub, skældsord eller selvskadende adfærd 10-15 gange dagligt.

Fire år efter var tallet nede på 164 registreringer i løbet af 2022. Bag resultatet, der sikrede arbejdspladsen Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpris 2024, ligger et opgør med tarzankultur, individuelle løsninger, synsninger og manglende faglig retning. En indsats, som har haft et tæt TRIO-samarbejde som motor, siden Patrick Hougaard tiltrådte som ny tilbudsleder i december 2017.

– Jeg kom med en masse visioner og tanker om, hvordan vi kunne skabe en fælles faglig retning. Men jeg vidste fra start, at det var en proces, vi var nødt til at være flere om. Så jeg valgte hurtigt AMR og TR som nøglepersoner – de er mine øjne og ører på gulvet. Dem, som jeg kan trykprøve idéer på for at sikre, at der er opbakning blandt medarbejderne, siger Patrick Hougaard.

Den tillid, der er mellem os, påvirker ud i organisationen. Medarbejderne kan mærke, at vi samarbejder

Hans Henrik Schmidt, AMR

Fast TRIO-struktur

Der er faste TRIO-møder hver 4. uge – med dagsorden og referat, fortæller TR Peter Hegelund:

– Vi tager ofte emner op på TRIO-møderne baseret på input fra kollegerne – og fordi vi altid laver referat af, hvad vi snakker om, fornemmer jeg, at mange føler sig hørt – de kan jo følge med i, om vi nu drøfter nogle af deres punkter, siger han og tilføjer, at det giver en stor faglig tilfredshed at blive inddraget og være med til at sætte retning.

– Da jeg blev ansat – før jeg blev TR – oplevede jeg, at den pædagogiske tilgang til borgerne ikke var ordentlig nok. Der manglede faglighed, og der var lidt for meget ’jeg synes’ over den måde, vi arbejdede på. Så da Patrick indbød til, at vi skulle skabe en ny kultur med fokus på høj faglighed, var jeg glad for at blive inddraget. Som tillidsvalgte har vi jo ofte fingeren lidt mere på pulsen end lederen har – og han er god til at spørge os, hvad vi tænker, inden han beslutter noget, siger Peter Hegelund.

Og, supplerer AMR Hans Henrik Schmidt. Det gode TRIO-samarbejde bygger på tillid:

– Den tillid, der er mellem os, påvirker ud i organisationen. Medarbejderne kan mærke, at vi samarbejder – og at der rent faktisk sker noget, når vi går til Patrick med en bekymring eller et forslag til noget, vi kan gøre anderledes.

Trækker læring ud af hændelser

Nogle af de ændringer, TRIO’en har været med til at løbe i gang på Farupvej 8C, er bl.a., at der for samtlige borgere er lavet en døgnrytmeplan, som i detaljer beskriver, hvad en borger skal i løbet af en dag – og hvordan det skal foregå. Det er med til at sikre stabilitet og gøre borgerne trygge, at de ikke hele tiden skal forholde sig til nye rutiner og nye tilgange.

Sideløbende er der indført risikovurderinger for borgerne med trafiklysmodellen, der er blevet arbejdet med metoder som low arousal og Marte Meo – og grænserne for, hvad man som medarbejder skal udsætte sig selv for, har rykket sig. Fx er det nu helt legalt, at man som medarbejder trækker sig fra en opgave, hvis der er risiko for, at det udvikler sig til en grænseoverskridende handling, fortæller Hans Henrik Schmidt:

– Som AMR har jeg alle dialoger om grænseoverskridende handlinger. Vi har et helt fast system, hvor man som medarbejder giver hver hændelse en score. Er scoren over seks, skal man have en samtale med lederen – og er den tre eller derover, får man en samtale med mig. Her snakker vi om, hvad der skete, hvad vi kan lære af situationen – og hvad man fremadrettet kan gøre i lignende situationer for at forebygge, at det går galt, siger han.

På Farupvej 8C er der faste TRIO-møder hver 4. uge - her bliver bl.a. forslag og input fra medarbejderne taget op og behandlet, og der tages referat fra møderne, som deles med de ansatte.

Vi er hverdagens ventiler

Både Hans Henrik Schmidt og Peter Hegelund oplever, at kollegerne bruger dem som ventiler i hverdagen.

– Vi har jo mange forskellige personlighedstyper ansat, og nogle er mere autoritetstro end andre og kan have svært ved at gå direkte ind på lederens kontor. Men så kommer de til os – med utilfredshed, tvivl eller nye ideer, som vi så vender. Det er med til at tage rigtig mange ting i opløbet, siger Peter Hegelund.

Der er også et særligt fokus på at ventilere og vende dagens oplevelser, inden man går hjem efter en endt arbejdsdag, fortæller Hans Henrik Schmidt:

– Tidligere var der lidt en tendens til at holde fast i de negative oplevelser. Men vi prøver altid at afrunde dagen med noget, der er lykkes. For selvom man måske har haft adskillige røde trafiklys i løbet af en arbejdsdag, så er der altid ting, der er lykkes. Man har fået borgeren op, fået borgeren i bad – og man har givet tryghed og omsorg. Vi skal holde fast i, at vi har en høj faglighed – og at vi dagligt ser udvikling hos borgerne, siger han.

Bliv medlem